Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

9. sınıf önerme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • I) Bugün hava sıcak.
  • II) Bugün hava sıcaklığı 30 oC dir.
  • III) Bugün dünden daha sıcaktır.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri önerme değildir?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) II ve IIID) I , II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 523 doğru , 752 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
  • p: "5 + 2 = 9 dur."
  • q: "3 + 5 = 8 dir."
olduğuna göre p ≡ q olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 906 doğru , 315 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru t: "En büyük negatif tam sayısı 0 dır." olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tı olabilir? A) En büyük negatif tam sayısı 0 değildir.B) En büyük negatif tam sayısı -1 dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 797 doğru , 259 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 farklı önermenin kaç farklı doğruluk durumu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 469 doğru , 570 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve p ∧ q ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 556 doğru , 307 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve (pı V q) V qı ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 524 doğru , 221 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru p ∧ q ≡ 1 olduğuna göre p önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 640 doğru , 164 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (p V q) V r ≡ 0 olduğuna göre r önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 576 doğru , 189 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru p ≡ 1 , q ≡ 1 ve p ⊻ q bileşik önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 438 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 1 olduğuna göre (pı V r) ∧ (q ⊻ rı) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 421 doğru , 227 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru p ∧ q ≡ 1 ve p ⊻ r ≡ 0 olduğuna göre (pı ∧ r) ⊻ (qı V r) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 363 doğru , 220 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru (p V qı)ı V (pı ∧ qı) bileşik önermesinin en sade hali nedir? A) 0B) 1C) pD) q E) pı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 212 doğru , 522 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdakilerden hangisi p ⇒ q ile her zaman denktir. A) pı V q B) pı ∧ q C) p V qD) p ∧ qE) p ⊻ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 264 doğru , 391 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru p:"Ahmet çalışkandır" , q:"Ahmet sınavda başarılı olur." olduğuna göre p ⇒ q koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet çalışkan ise sınavda başarılı olur.B) Ahmet sınavda başarılı ise çalışkandır.C) Ahmet çalışkan değilse sınavda başarısız olur.D) Ahmet sınavda başarısız ise çalışkan değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 170 doğru , 442 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (p ⇒ q)ı V q bileşik önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) p ∧ 0B) p ∧ 1C) q ∧ 1D) q ∧ 0E) p V 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 104 doğru , 444 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru p ≡ 0 , q ≡ 0 ve r ≡ 0 olduğuna göre (p ⇔ q) V r bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Aşağıdakilerben hangisi (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) ile denktir? A) p V qB) p ∧ qC) p ⊻ qD) p ⇒ qE) p ⇔ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 344 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru "Bazı sayıların küpü negatiftir." açık önermesinin sembolik mantık dili ile yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) p(x) ≡ ∀x ∈ R , x3 < 0 B) p(x) ≡ ∃x ∈ R , x3 < 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 300 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru "∃x ∈ N , x2 - 1 = 3" sembolik mantık dili ile yazılmış önermenin sözel yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı doğal sayıların karesinin bir eksiği üçdür.B) Her doğal sayının karesinin bir eksiği üçdür. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 325 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru p(x):"∃x ∈ N , x + 1 ≥ 5" olduğuna göre pı(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ∀x ∈ N , x + 1 > 5B) ∀x ∈ N , x + 1 < 5C) ∀x ∈ N , x + 1 ≤ 5D) ∃x ∈ N , x + 1 < 5E) ∃x ∈ N , x + 1 ≤ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir teoremin ispatlanacak kısmına ne denir? A) önermeB) hipotezC) hükümD) tanımE) aksiyom Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 128 doğru , 367 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru q hipotez , r hüküm ise q ⇒ r nedir? A) teoremB) aksiyomC) tanım Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 203 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru "KLM bir eşkenar üçgen ise tüm iç açı ölçüleri 60o dir." teoreminde hipotez hangisidir? A) KLM bir eşkenar üçgendir. B) KLM üçgeninin tüm iç açı ölçüleri 60o dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0