Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 195 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Gidilecek yolun üçte biri 150 km ise gidilecek yolun uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+3=150B) x-3=150 C) 3.x=150 D) x3=150 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 38 + x = 53 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2x - 3 = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2.(x + 3) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 2x + 5 = 3x + 2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2x + 2 - x - 1 = 8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 4.(x + 2) - 3.(x - 6) = 30 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerlerinde doğruluk sağlanabilen eşitliğe denklem denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 314 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x3 = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 342 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru x + y = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 117 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru x3 + 1 = 10 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 190 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 36 santimetredir.
Bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+x2=36 B) 2.(x+x2)=36 C) x+2x=36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 135 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İçilen sütün 500 mL fazlası 1750 mL ise içilen sütün miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+1750=500B) x-1750=500C) x+500=1750D) x-500=1750 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Hatice'nin 9 kg almasıya kütlesinin 72 kg olması durumunda önceki kütlesini bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+72=9B) x-72=9C) x+9=72D) x-9=72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 26 + x = 63 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 180 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2x - 5 = 29 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 5.(x - 10) = 30 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 3x - 5 = 2x + 10 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 3x - 4 + 4x - 2 = 8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 128 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3.(x + 5) - 2.(x - 3) = 23 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0