Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Çember ve çember parçası uzunluk testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çember parçasının uzunluk birimi derece olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Çember uzunluğunu bulabilmek için pi sayısı ile çap çarpıldıktan sonra iki katı alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Çember yayının uzunluğunun çemberin uzunluğuna oranı , yayın ölçüsünün 360 a oranına eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 128 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Yarıçapı 5 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Uzunluğu 54 cm olan çemberin çapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Yarıçapı 10 cm olan bir çemberin 30o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir çemberin 45o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu 30 santimetredir.
Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Uzunluğu 50 cm olan bir çemberin 12,5 cm uzunluğundaki yayının ( çember parçası ) ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki çemberin uzunluğu 60 cm olduğuna göre turuncu renkli çember parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki turuncu çember parçasının uzunluğu 20 cm olduğuna göre |OD| kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki turuncu renkli çember parçasının uzunluğu 10 cm ise çemberin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde O , L ve M noktaları doğrusal , iki çemberinde merkezi O noktasıdır.
|LM|= 3 cm ise iki çemberin uzunluklarının farkı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Çapı 5 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Uzunluğu 36 cm olan çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Yarıçapı 15 cm olan bir çemberin 60o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir çemberin 90o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu 24 santimetredir.
Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Uzunluğu 180 cm olan bir çemberin 10 cm uzunluğundaki yayının ( çember parçası ) ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki turuncu renkli çember parçasının uzunluğu 30 cm ve çemberin uzunluğu 54 cm olduğuna göre turuncu renkli çember yayının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir çemberde merkez açının ölçüsü ile gördüğü yayın ölçüsü eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 211 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki KAÇ açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 181 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki CAB açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 233 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 22. sorusunun resmi
m(ZMT) = 240o olduğuna göre m(TOZ) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 23. sorusunun resmi
m(OLM) = 8o olduğuna göre m(MKL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 159 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Çember yayının ölçüsü 10 cm olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Yarıçapı 10 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Yarıçapı 5 cm olan bir çemberin 240o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir çemberin 270o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu 67,5 santimetredir.
Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Uzunluğu 240 cm olan bir çemberin 30 cm uzunluğundaki yayının ( çember parçası ) ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 29. sorusunun resmi
Yukarıdaki çemberin uzunluğu 24 cm olduğuna göre turuncu renkli çember parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru m(ACB) sembolü ACB açısının ölçüsünün sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 31. sorusunun resmi
Yukarıdaki KAL açısı merkez açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Çapı 7 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Uzunluğu 42 cm olan çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Çapı 24 cm olan bir çemberin 20o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir çemberin 180o ölçüsüne sahip yayının (çember parçasının) uzunluğu 45 santimetredir.
Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Uzunluğu 150 cm olan bir çemberin 100 cm uzunluğundaki yayının ( çember parçası ) ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru çember ve çember parçası uzunluk testi 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki turuncu renkli çember parçasının uzunluğu 25 cm ve çemberin uzunluğu 75 cm olduğuna göre çember yayının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0