Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Düzgün çokgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dikdörtgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 161 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir düzgün çokgende bir köşeden ardışık olmayan köşelere çizilen doğru parçalarına kenar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru düzgün çokgenler soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki düzgün beşgende hangi doğru parçası köşegen değildir?
A) [HJ]B) [HL]C) [IP]D) [IY] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 40o ise bu çokgenin kaç kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru düzgün çokgenler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGH düzgün sekizgen ve ABIJ bir karedir.
Buna göre AHJ ölçüsü kaç derecedir?
A) 64,5B) 65,5C) 66,5D) 67,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 115 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru düzgün çokgenler soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGHI düzgün dokuzgen ve KLMNOPRBAJ düzgün ongendir.
Buna göre CBR ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru düzgün çokgenler soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki NOPRSTUV düzgün sekizgendir.
Buna göre SUN ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Düzgün çokgenlerin tüm kenar uzunlukları eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 409 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru İkizkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 309 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Yamuk bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 378 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir. A) Eşkenar üçgenB) ParalelkenarC) Kare Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 291 doğru , 189 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru düzgün çokgenler soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki düzgün altıgende C noktasından çizilen hangi doğru parçası köşegen değildir?
A) [CA]B) [CZ]C) [CH]D) [CF] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 252 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Düzgün çokgenlerin bir iç açısının ölçüsünü (kenar sayısı - 2) x 180kenar sayısı işlemi yaparak bulabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 303 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 45o ise bu çokgenin kaç kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 185 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru düzgün çokgenler soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki KLMNOPRST düzgün dokuzgen ve KLUVY düzgün beşgendir.
Buna göre ULM ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru düzgün çokgenler soruları 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGHIJ düzgün ongen ve KLMNOPRSTUBA düzgün onikigendir.
Buna göre JAK ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru düzgün çokgenler soruları 19. sorusunun resmi
Yukarıdaki HIJKLMNOPR düzgün ongendir.
Buna göre KMO ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0