Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Komşu tümler bütünler ters açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Birer ışını ve köşeleri ortak , iç bölgeleri ortak olmayan iki açı nasıl açılardır? A) KomşuB) TümlerC) BütünlerD) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 646 doğru , 554 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Ters açıların ölçülerinin toplamı 90o olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 574 doğru , 484 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Birer ışınları ve köşeleri ortak olan tümler açılara komşu tümler açılar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 657 doğru , 172 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Kesişen iki doğrunun oluşturduğu komşu olmayan iki açı nasıl açılardır? A) KomşuB) TümlerC) BütünlerD) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 578 doğru , 318 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tümler açılardan birinin ölçüsü diğerinden 10o fazladır.
Buna göre açılardan küçük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 196 doğru , 474 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bütünler açılardan bir tanesinin derecesi diğerinin 3 katıdır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 139 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde kaç tane ters açılar vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 568 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 8. sorusunun resmi
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) GDC,HDCB) HDG,ADGC) AÇF,FÇED) ADH,CDH Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 192 doğru , 405 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 9. sorusunun resmi
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) ACB,BCDB) DCB,DCEC) BCD,FCED) ACD,DCF Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 255 doğru , 307 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki BA , DC ve FE doğruları K noktasında kesişmiş ve BA ⊥ DC dir.
Buna göre BKE nin tümler açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) FKCB) DKAC) FKDD) FKB Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 122 doğru , 284 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki KJ ve MI doğruları L noktasında kesişmiştir.
Buna göre MLJ nin bütünler açısı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) MLKB) KLIC) JLI Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 250 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki DÇ ve BC doğruları A noktasında kesişmiştir.
Buna göre BAÇ nin aşağıdakilerden hangisi açı ile ters açılardır?
A) DACB) CAÇC) BADD) ÇAB Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 199 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(BED)=109o ve m(CEA) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 146 doğru , 174 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(AEC)=41o ve m(DEF)=71o olduğuna göre BEF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 209 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki GF doğrusu HI doğrusu ile L noktasında,GF doğrusu DE doğrusu ile J noktasında ve DE doğrusu HI doğrusu ile K noktasında kesişmiştir.
m(HLF)=54o ve m(LKD)=140o olduğuna göre EJG ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 205 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0