Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf açılar

Açı ve sembolü

6.sınıf açı ve sembolü

Açı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekildir.Üstte 3 farklı açı vardır.Açıları oluşturan ışınlar şunlardır;

  1. açı başlangıç noktaları O noktası olan [OA ile [OB ışınları ile oluşmuştur.
  2. açı başlangıç noktaları Y noktası olan [YC ışını ile [YD ışınları ile oluşmuştur.
  3. açı başlangıç noktaları P noktası olan [PE ışını ile [PF ışınları ile oluşmuştur.

Şekilde 3 açının sembollenme şekiller açıların altındaki gibi 2 farklı biçimde

  • ya ışınların ortak noktası olan köşedeki nokta
  • yada ışınların başlangıç noktası ortada ,sol ve sağında ışınların diğer noktası olacak şekilde 3 harfle
sembollenir.

Açı çeşitleri

Komşu açı

komşu açı

Köşeleri ve birer ışınları ortak olan fakat iç bölgeleri ortak olmayan açılar komşu açılardır.

Yukarıdaki şekilde 3 açı bulunmaktadır.Bunlar AOC açısı , COB açısı ve AOB açısı.Açılardan AOC açısı ile COB açısı komşu açılardır.Bu iki açının köşesi O noktası , [OC ışını ortak kenardır.

Tümler açı

tümler açı

Ölçüleri toplamı 90o olan iki açıya tümler açılar denir.Yukarıdaki A ve V açıları tümler açılardır.

Komşu tümler açı

komşu tümler açı

Hem tümler hem komşu olan açılara komşu tümler açılar denir.Üstteki DOC açısı ile COE açısı komşu tümler açılardır.

Bütünler açı

bütünler açı

Ölçüleri toplamı 180o olan iki açıya bütünler açılar denir.Yukarıdaki P açısı ile M açısı bütünler açılardır.

Komşu bütünler açı

komşu bütünler açı

Hem bütünler hem komşu olan açılara komşu bütünler açılar denir.Yukarıdaki GKL açısı ile HKL açısı komşu bütünler açılardır.

Ters açı

ters açı

Kesişen iki doğru ile oluşan açılardan komşu olmayanlarına ters açılar denir.Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.
MAP açısı ile RAN açısı ( mavi renkli ) ters açılardır.
MAR açısı ile PAN açısı ( yeşil renkli ) ters açılardır.

Eş açı çizme

Ölçüleri aynı olan açılara eş açı denir.Pergel ve açıölçer kullanarak eş açılar çizilebilir.

Eğer bir açının köşesi ve ışınlardaki birer nokta kareli kağıtta karelerin köşelerinde ise bu açının eş açısı çizlebilir.

eş açı

Yukarıdaki BAC açısı ile EDF açıları eş açılardır.

  • BAC açısında C noktası A noktasının 4 birim sağında 1 birim aşağısındadır.DEF açısında E noktası D noktasının 1 birim solunda 4 birim aşağısındadır.
  • BAC açısında B noktası A noktasının 4 birim sağında 4 birim yukarısındadır.DEF açısında F noktası D noktasının 4 birim sağında 4 birim aşağısındadır.
  • Bu yüzden iki açı eş açıdır.