Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgenin alanı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenin alanı testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AC]⏊[AB] , [AD]⏊[CB] , |CD|= 4 ve |DB|= 16 olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenin alanı testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde E ∈ [AC] , D ∈ [BC] , [BC]⏊[AB] , [DE]⏊[AC] , |AB|= 12 , |DE|= 7 ve |DC|= 14 olduğuna göre |AC| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Alanı 43 cm2 olan bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenin alanı testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde E ∈ [BD] , [BD]⏊[AC] , |ED|= 4 cm , |AC|= 24 cm ve sarı renkli kısmın alanı 60 cm2 olduğuna göre |BE| kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenin alanı testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AB|= 8 cm , |BC|= 10 cm ve m(A)= 30o olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenin alanı testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AC] BCD nın açıortayı , [ED]⏊[DC] , |AE|= 6 cm , |EC|= 10 cm , |BC|= 20 cm olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenin alanı testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde D ∈ [BC] ,|BD|= 2 cm , |DC|= 5 cm , A(ADB) = x cm2 ve A(ADC) = abx cm2 olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenin alanı testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [BC]⏊[AF],[DE]⏊[BE] , 3A(ABC)=2A(DBC) ve |AF|= 8 cm olduğuna göre |DE| kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenin alanı testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AE|= 10 cm, |EB|= 5 cm, |AC|= 8 cm, |DC|= 4 cm ve A(AED) = 48 cm2 olduğuna göre A(ABC) kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0