Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Ortak bölen ortak kat problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İstanbul'dan Ankara'ya 30 , İzmir'e ise 20 dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
Saat 10:00'da Ankara ve İzmir'e otobüs kalkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi saatte Ankara ve İzmir'e aynı anda otobüs kalkar ?
A) 10:20B) 10:30C) 11:00D) 11:20 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1299 doğru , 1257 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir markette 45 ve 60 kg kütlelerinde iki çuval un bulunmaktadır.
Bu çuvallardaki unlar karıştırılmadan eşit kütlelerde un paketleri yapılacaktır.
Yapılacak paketlerden birisinin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 15 kgB) 10 kgC) 5 kgD) 3 kg Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1151 doğru , 1104 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru İki kardeşten Ayşe 3 günde , Ali ise 5 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
Bugün dedelerini ziyaret eden kardeşler aşağıdakilerden hangisi kadar gün sonra aynı günde dedelerini ziyaret etmezler?
A) 15 günB) 30 günC) 45 günD) 50 gün Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 919 doğru , 1110 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Hasan usta 150 ve 180 m uzunluğundaki iki kablodan eşit uzunlukta kablo parçaları yapacaktır.
Yapılacak parçaların birisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 5 mB) 10 mC) 20 mD) 30 m Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 975 doğru , 810 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Kısa kenarı 2 cm , uzun kenarı 5 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşacak karenin bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 20 cmB) 15 cm Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1121 doğru , 456 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Fabrikadaki iki büyük depoda 300 L vişne suyu ve 450 L portakal suyu vardır.
Bu meyve suları her kapta tek meyve suyu olmak üzere aynı miktardaki kaplara doldurulmuştur.
Buna göre bir kapta kaç litre meyve suyu olamaz?
A) 25B) 50C) 100D) 150 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 742 doğru , 646 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Tenis antremanı yapan Bekir'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 20 saniye , diğer makine ise 50 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 15.00 de Bekir'e iki makine de top attığına göre aşağıdakilerden hangi saniye sonra iki makine aynı anda Bekir'e top atar ?
A) 100 snB) 150 sn Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 868 doğru , 364 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İki musluktan birisi 36 , diğeri ise 45 saniyede bir su damlatmaktadır.
Saat 04.00 da aynı anda su damlatan iki musluk aşağıdakilerden hangi zamanda aynı anda su damlatır?
A) 04:01B) 04:02C) 04:03D) 04:04 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 660 doğru , 618 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir öğretmen 130 matematik , 160 Türkçe soru hazırlamıştır.
Öğretmen bu sorularla aynı sayıda sorular bulunun tek konudan oluşan testler hazırlayacaktır.
Buna göre bir testte kaç tane soru olamaz?
A) 5B) 10C) 20 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 745 doğru , 525 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0