Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda kenarortaydır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir kenar uzunluğu ile bu kenar uçlarındaki iki açısının ölçüleri verilen üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 144 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru İkizkenar üçgende eşit dereceli olmayan açıdan çizilmeye başlanan kenarortay,açıortay ve yükseklik uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 199 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde birleşir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 179 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir üçgendeki üç yükseklik her zaman üçgenin iç bölgesinde bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının kenarortayı hangi noktadan geçer?
A) UB) VC) YD) Z Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 134 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenler soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının yüksekliği kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenler soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(EDF) = 72o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(DGF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir KLM çeşitkenar üçgeninde L köşesi M köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile K noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası LM kenarının kenarortayı olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c'dir.
Buna göre (a+b) < c < |a-b|
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 4 cm , 6 cm ve 3 cm olabilir mi? A) OlabilirB) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 104 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru üçgenler soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki GHI üçgeninde |GI| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 9B) 10C) 11D) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 10 cm ise en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) OlabilirB) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 10 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru üçgenler soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki PRS üçgeninde m(P) = m(S) ve |PS|=10 cm olduğuna göre |PR|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 22 cm'dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru üçgenler soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=12 cm ,|GO|=13 cm ,|NM|=6 cm ,|MO|=14 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 68 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Dik üçgende hipotenüs en kısa kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru ABC dik üçgeninde |AB|=5 cm , |AC|=4cm ve |CB|=3 cm olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralamada ortada bulunan aşağıdakilerden hangisidir? A) m(A) B) m(B) C) m(C) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru üçgenler soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki HIG üçgeninde m(G)<m(H)<m(I) , |GI|=18 cm ve |HI|=17 cm olduğunda göre |HG|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru üçgenler soruları 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki YVZ üçgeninde m(Z) = 70o ve |VZ|>|YZ| olduğuna göre Y açısının en küçük tam sayı ölçüsü kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru |AB|=5 cm , |BC|=6 cm bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru üçgenler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 215B) 315C) 415D) 515 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru üçgenler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=5 cm ve |DB|=6 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
A) 85B) 86C) 87D) 88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru üçgenler soruları 26. sorusunun resmi
İbrahim çevresi 800 m olan bahçeyi yukarıdaki beyaz çizgiler gibi tellerle dört parçaya ayırmıştır.
Buna göre İbrahim kaç metre tel kullanmıştır?
A) 1002B) 2002C) 4002D) 8002 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru üçgenler soruları 27. sorusunun resmi
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=18 cm,|AB|=9 cm ve |BC|=30 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Koordinat düzleminde M(-8,-15) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Koordinat düzleminde M(a,5) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 34 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru üçgenler soruları 30. sorusunun resmi
Firdevs evinden çıktıktan sonra 9 m doğuya sonrada 12 m kuzeye doğru yürümüş ve okuluna varmıştır.
Buna göre Firdevs'in yürümeye başladığı nokta ile okula vardığı nokta arasındaki uzaklık kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru üçgenler soruları 31. sorusunun resmi
9 m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 97m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru üçgenler soruları 32. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCA üçgeninde |AD|=|DB| ve m(DCA) = m(DCB) olduğuna göre ABC üçgeni nasıl bir üçgendir?
A) Dik üçgenB) İkizkenar üçgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın toplamından büyüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır.
|AB|=12 cm ve m(A)<m(B)<m(C) olduğuna göre |BC|'nun en büyük değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru üçgenler soruları 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki YAZ dik üçgeninde hipotenüs hangisidir?
A) [YA]B) [AZ]C) [ZY] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru üçgenler soruları 36. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde en uzun doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) [MO]B) [NO]C) [MN]D) [LM] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru |AB|=4 cm , |BC|=6 cm ve |CA|=10 cm bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Bir KLM üçgeninde m(L) = 80o ve |LM|=10 cm dir.
Aşağıdakilerden hangisi tek başına bilinse bile bu KLM üçgeni çizilemez?
A) m(K) B) m(M) C) |LK| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Bir dik üçgende dik kenarların toplamı hipotenüse eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Çevresi 32 cm olan bir karenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 8B) 9 C) 82 D) 92 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru AB
Yukarıdaki kareli kağıtta |AB|=15 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru KLMN 66o 66o26 cm24 cm
Yukarıdaki KLM üçgeninde |KL|=26 cm , |KN|=24 cm , m(L) ve m(M) = 66o olduğuna göre |LM| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Koordinat düzleminde A(0,c) noktasının B(-4,2) noktasına olan uzaklığı 5 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -1B) 3C) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Koordinat düzleminde A(2,1) noktasının B(8,9) noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0