Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Yöndeş iç ters dış ters açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılardan sadece yöndeş açıların ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 233 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 2. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre AGH ile DHG nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 256 doğru , 346 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 3. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre GHA ile EGC nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 246 doğru , 237 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 4. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre BGF ile CHE nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 5. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre FGB ile GHD nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 179 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 6. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre BGH ile GHC nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 252 doğru , 261 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 7. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre HGB ile CHG nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 243 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 8. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre FGB ile EHC nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 229 doğru , 170 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 9. sorusunun resmi
BA//DC olduğuna göre BHG ile HGC nasıl açılardır?
A) İç tersB) Dış tersC) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 217 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 10. sorusunun resmi
m(HGA) = 84o ve m(DHG) = 95o olduğuna göre AB ve DC doğrularının birbirine durumu nedir?
A) ParalelB) Kesişen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 211 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(GKD) = 126o olduğuna göre HJA nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(GNM) = 124o olduğuna göre JMN nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(ZKJ) = m(ILG) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 104 doğru , 165 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(SUO) = m(PVT) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [MN // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(POM) = 108o olduğuna göre TMO açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 156 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(AEC) = 43o m(DCE) = 80oolduğuna göre EAB açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB // [GH m(AIO) = 68o m(HGI) = 59oolduğuna göre BAI açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(TYZ) = 121o m(ETY) = 73oolduğuna göre TEF açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru yöndeş iç ters dış ters açı soruları 19. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde AB // [CD , [FC] DCE nin açıortayı ve m(CEB) = 60o olduğuna göre AFC açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0