Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

7. sınıf doğrular ve açılar

Açıortay

Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına açıortay denir.

açıortay

Yukarıdaki [AD ve [EH ışınları açıortaydır.

Aynı düzlemdeki 3 doğrunun durumu

Aynı düzlemdeki 3 doğrunun birbirine durumu 5 çeşit olabilir

 1. durum birbirlerini kesmemeleri.Bu durumda doğrular birbirine paraleldir.
 2. durum bir tanesinin iki paraleli kesmesi.
 3. durum bir tanesinin iki paraleli dik kesmesi.
 4. durum her bir doğruyu diğer iki doğrunun kesmesi.
 5. durum üç doğrunun aynı noktadan geçmesi

Aşağıdaki şekilde değiştiri tıkladığınızda üç doğrunun durumlarını sıra ile görebilirsiniz.

1.durum : Paralel doğrularDeğiştir

Paralel doğruları kesen doğrunun oluşturduğu açılar

2 paralel,bir kesen ile olan açılar

Yukarıdaki şekildeki 2 parelel doğruyu kesen bir doğru kesiştikleri iki noktada dörder açı oluşturur.Bu açılar 5 farklı grupta gruplanırlar.

 1. grup İç açılar : Paralel doğrular arasında kalan açılar iç açılardır.Bunları görmek için
 2. grup Dış açılar : Paralel doğruların arasında olmayan açılardır.Bunları görmek için
 3. grup Yöndeş açılar : Kesenin aynı tarafında biri içte bir dışta olan açılar yöndeş açılardır.Yöndeş açılar eştir.Bunları görmek için
 4. grup İç ters açılar : Kesenin farklı taraflarında komşu olmayan ve paralel doğrular arasında olan açılara iç ters açılar denir.İç ters açılar eştir.Bunları görmek için
 5. grup Dış ters açılar : Kesenin farklı taraflarında komşu olmayan ve paralel doğrular arasında olmayan açılara dış ters açılar denir. Dış ters açılar eştir.Bunları görmek için

Bu 3 doğru ile 8 açı arasında bütünler , komşu ve ters açı ilişkileri de bulunmaktadır.Bunlar

 • bütünler açılar : derecelerinin toplamı 180o olan açılar bütünler açılardır.Şekildeki bütünler açıları görmek için
 • ters açılar : köşeleri aynı , kenarları doğrudaş ama ters yönlü açılardır.Şekildeki ters açıları görmek için
 • komşu açılar : Köşeleri ile bir kenarı ortak ama ortak iç noktaları ortak olmayan açılardır.Şekildeki komşu açıları görmek için

Şekildeki 8 açının dörder tanesi eş açıdır.Bunları görmek için

Bazen sorularda açıların eşliği verilip , doğruların durumu sorulabilir.Bu durumda da yöndeş , iç ters veya dış ters açılardan verilenler varsa ve bunlar eşit ise bu doğrulardan 2 tanesi paraleldir anlamı çıkar.

7.sınıf doğrular ve açılar

Yukarıdaki şekildeki gibi 2 açının eş açı olduğu belirtilmişse mavi doğruların paralel olduğu sonucu doğar.Çünkü verilen iki açı yöndeş açıdır ve paralel doğrularda oluşan yöndeş açıların derecesi eşittir.Bu yüzden mavi doğruların paralel olduğu anlaşılır.