Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Sayı kümeleri

Sayı küme sembolleri ve aralarındaki ilişkiler

 • {0,1,2,3,4,....} kümesine doğal sayılar kümesi denir ve N ile gösterilir.
 • Doğal sayılar kümesine 0 hariç negatiflerinin eklenmesi ile oluşan kümeye tam sayılar kümesi denir.
 • Tam sayılar kümesi Z ile gösterili ve Z = { ... , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 ... } olur.
 • Negatif tam sayılar kümesi Z- = {...,-3 , -2 , -1 } olur.
 • Pozitif tam sayılar kümesi Z+ = {1 , 2 , 3 ...} olur.
 • Z = Z- ∪ {0} ∪ Z+
 • Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır.
 • a,b ∈ Z , b ≠ 0 ve EBOB(a,b) = 1 olmak üzere ab şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.Rasyonel sayılar Q ile gösterilir.
 • Q = {ab | a,b ∈ Z , b ≠ 0 ve EBOB(a,b) = 1 }
 • ab rasyonel sayısında a pay , b payda olara adlanır.
 • Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır.
 • İki rasyonel sayı arasında sonsuz sayıda rasyonel sayı olabilir.Ama rasyonel sayılar kümesi sayı doğrusunu tam dolduramaz.
 • ab şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir.( 2 , 3 , pi sayısı gibi) .İrrasyonel sayılar kümesi Qı ile gösterilir.
 • Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşan kümeye ise gerçek (reel) sayılar denir. ve R sembolü ile gösterilir.
 • sayı kümeleri
  • Q ∪ Qı = R
  • Q ∩ Qı = ∅
  • N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R
 • Gerçek sayılar kümesinin her elemanına sayı doğrusunda bir nokta karşılık gelir.Sayı doğrusu gerçek sayılar kümesinin geometrik gösterimidir.
 • Gerçek sayılarla elde edilen sıralı ikililer kümesinin her elemanı koordinat sistemide bir noktaya karşılık gelir.R x R nin geometrik gösterimi koordinat sistemidir.

Bazı irrasyonel sayıların sayı doğrusundaki yeri

karekök 2 nin sayı doğrusundaki yerikarekök 3 ün sayı doğrusundaki yerikarekök 5 in sayı doğrusundaki yeri

Gerçek sayılarda toplama işlemi özellikleri

 • Kapalılık özelliği
  Her a,b ∈ R için a + b ∈ R.Gerçek sayılar kümesi toplama işlemine göre kapalıdır.
 • Değişme özelliği
  Her a,b,c ∈ R için a + b = b + a olur.Gerçek sayılar kümesinde toplama işleminin değişme özelliği vardır.
 • Birleşme özelliği
  Her a,b,c ∈ R için (a + b) + c = a + (b + c) olur.Gerçek sayılar kümesinde toplama işleminin birleşme özelliği vardır.
 • Etkisiz eleman özelliği
  Her a ∈ R için a + 0 = a olur.Gerçek sayılar kümesinde 0 toplama işleminin etkisiz ( birim ) elemanıdır.
 • Ters eleman
  Her a ∈ R için a + (-a) = 0 olur.Gerçek sayılar kümesinde her elemanın toplama işlemine göre tersi vardır.Elemanın ters işaretlidir.

Gerçek sayılarda çarpma işlemi özellikleri

 • Kapalılık özelliği
  Her a,b ∈ R için a . b ∈ R.Gerçek sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır.
 • Değişme özelliği
  Her a,b,c ∈ R için a . b = b . a olur.Gerçek sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği vardır.
 • Birleşme özelliği
  Her a,b,c ∈ R için (a . b) . c = a . (b . c) olur.Gerçek sayılar kümesinde çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
 • Etkisiz eleman özelliği
  Her a ∈ R için a . 1 = a olur.Gerçek sayılar kümesinde 1 çarpma işleminin etkisiz ( birim ) elemanıdır.
 • Ters eleman
  Her a ∈ R - {0} için a . 1a = 1 olur.Gerçek sayılar kümesinde 0 hariç her elemanın çarpma işlemine göre tersi vardır.Elemanın ters işaretlidir.
 • Yutan eleman
  Her a ∈ R için a . 0 = 0 olur.Gerçek sayılar kümesinde 0 çarpma işleminin yutan elemanıdır.
 • Dağılma özelliği
  Her a,b,c ∈ R için a.(b + c) = a .b + a . c olur.Gerçek sayılar kümesinde çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.