Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf cebirsel ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayının 5 eksiğinin 2 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 5B) 2.(x - 5)C) 5.(x - 2)D) 5x - 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 831 doğru , 580 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Değişken içermeyen terimlere sabit terim denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3861 doğru , 608 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru a5 ifadesi bir cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3161 doğru , 1067 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2a + b - 3c + 1 cebirsel ifadesinde kaç değişken vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2422 doğru , 1400 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2a + 3c + 5 cebirsel ifadesinde en büyük katsayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 747 doğru , 2740 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru n5 + m2 cebirsel ifadesinde sabit terim var mıdır? A) VardırB) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1988 doğru , 1418 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3a + 3b + b cebirsel ifadesinde benzer terim var mıdır? A) VardırB) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2552 doğru , 523 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Çözülen soru sayısının 6 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s - 6B) s + 6C) 6sD) s6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2240 doğru , 644 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Kilosunun fiyatı bir miktar olan elmadan Ayşe 5 kilo almıştır.Elma için ödenen paranın cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) e + 5B) e - 5C) 5.eD) e5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1351 doğru , 1379 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Gidilecek yolun dörtte birinin 2 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) g2 + 4 B) g4 + 2 C) 4g + 2D) 2g + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1899 doğru , 639 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Matematik kitabının sayfa sayısının çeyreğinden 8 eksik.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4s - 8B) 8s - 4 C) s8 - 4 D) s4 - 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1679 doğru , 681 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Hatice'nin kumbarasından bir miktar para alması sonucunda kumbarasında ne kadar parası olduğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) k - aB) k + aB) kaB) ka Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1300 doğru , 407 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir sayının 3 eksiğinin yarısı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) x2 - 3 B) (x - 3)2 C) x3 - 2 D) (x - 2)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1505 doğru , 681 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir sayının 4 fazlasının 3 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4.(x + 3)B) 4x + 3C) 3.(x + 4)D) 3x + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1367 doğru , 712 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 9m - 4 cebirsel ifadesinin m = 3 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1076 doğru , 786 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 3x2 + 1 cebirsel ifadesinin x = 4 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1009 doğru , 721 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru x + 95 cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1153 doğru , 485 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru x = 4 ve y = 3 için 2x + 5 - 3y cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 856 doğru , 675 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 2.(x - 5) cebirsel ifadesinin x = 8 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1079 doğru , 400 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 2x - 13 cebirsel ifadesinin x = 5 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1042 doğru , 383 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 6y = y + y + y + y + y + y eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1411 doğru , 284 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru k - 27 = k7 - 27 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1191 doğru , 386 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru h + 22 = h2 + 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 566 doğru , 968 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a + 1B) a + 2C) a + 3D) a + a + a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 669 doğru , 750 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) 3x + 2yB) 2x + 3yC) x + yD) x + y + 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1050 doğru , 286 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki sarı dikdörtgenin alanı kısa kenarı x uzun kenarı 19 cm olan büyük dikdörtgenin alanının yarısı kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19.x2B) 19 + x2 C) 192 + x D) x2 + 19 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 790 doğru , 598 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Aynı kalemden Elif 3 tane Zeynep ise 2 tane almışlardır.
Elif ile Zeynep'in kırtasiyeye verdikleri toplam paranın miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3k + 2kB) 3e + 2z Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 708 doğru , 316 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir şeker poşetinden aynı miktarda şeker kullanılan iki kek için şeker alınmıştır.Poşette kalan şeker miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) ş - 2kB) 2ş - k Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 571 doğru , 276 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bir sayının 3 eksiğinin dörtte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x - 3)4 B) x4 - 3 C) (x - 4)3 D) x3 - 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 567 doğru , 250 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru m5 = 15.m eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 461 doğru , 208 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 31. sorusunun resmi
Yukarıdaki yeşil dikdörtgenin kısa kenarı y uzun kenarı y cm olan büyük dikdörtgenin yedide üçü kadardır.
Buna göre yeşil dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 37 + x + y B) 37.x + y C) 3.x.y7D) 3+x+y7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 319 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0