Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf cebirsel ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayının 5 eksiğinin 2 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 5B) 2.(x - 5)C) 5.(x - 2)D) 5x - 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 957 doğru , 687 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Değişken içermeyen terimlere sabit terim denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4002 doğru , 637 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru a5 ifadesi bir cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3270 doğru , 1118 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2a + b - 3c + 1 cebirsel ifadesinde kaç değişken vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2505 doğru , 1453 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2a + 3c + 5 cebirsel ifadesinde en büyük katsayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 777 doğru , 2826 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru n5 + m2 cebirsel ifadesinde sabit terim var mıdır? A) VardırB) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2068 doğru , 1465 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3a + 3b + b cebirsel ifadesinde benzer terim var mıdır? A) VardırB) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2650 doğru , 534 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Çözülen soru sayısının 6 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s - 6B) s + 6C) 6sD) s6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2320 doğru , 674 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Kilosunun fiyatı bir miktar olan elmadan Ayşe 5 kilo almıştır.Elma için ödenen paranın cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) e + 5B) e - 5C) 5.eD) e5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1415 doğru , 1429 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Gidilecek yolun dörtte birinin 2 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) g2 + 4 B) g4 + 2 C) 4g + 2D) 2g + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1969 doğru , 674 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Matematik kitabının sayfa sayısının çeyreğinden 8 eksik.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4s - 8B) 8s - 4 C) s8 - 4 D) s4 - 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1741 doğru , 713 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Hatice'nin kumbarasından bir miktar para alması sonucunda kumbarasında ne kadar parası olduğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) k - aB) k + aB) kaB) ka Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1356 doğru , 440 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir sayının 3 eksiğinin yarısı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) x2 - 3 B) (x - 3)2 C) x3 - 2 D) (x - 2)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1562 doğru , 707 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir sayının 4 fazlasının 3 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4.(x + 3)B) 4x + 3C) 3.(x + 4)D) 3x + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1420 doğru , 748 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 9m - 4 cebirsel ifadesinin m = 3 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1117 doğru , 825 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 3x2 + 1 cebirsel ifadesinin x = 4 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1048 doğru , 753 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru x + 95 cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1200 doğru , 501 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru x = 4 ve y = 3 için 2x + 5 - 3y cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 891 doğru , 701 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 2.(x - 5) cebirsel ifadesinin x = 8 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1121 doğru , 416 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 2x - 13 cebirsel ifadesinin x = 5 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1080 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 6y = y + y + y + y + y + y eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1473 doğru , 294 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru k - 27 = k7 - 27 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1236 doğru , 400 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru h + 22 = h2 + 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 595 doğru , 993 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a + 1B) a + 2C) a + 3D) a + a + a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 694 doğru , 776 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) 3x + 2yB) 2x + 3yC) x + yD) x + y + 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1086 doğru , 295 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki sarı dikdörtgenin alanı kısa kenarı x uzun kenarı 19 cm olan büyük dikdörtgenin alanının yarısı kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19.x2B) 19 + x2 C) 192 + x D) x2 + 19 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 825 doğru , 612 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Aynı kalemden Elif 3 tane Zeynep ise 2 tane almışlardır.
Elif ile Zeynep'in kırtasiyeye verdikleri toplam paranın miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3k + 2kB) 3e + 2z Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 746 doğru , 333 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir şeker poşetinden aynı miktarda şeker kullanılan iki kek için şeker alınmıştır.Poşette kalan şeker miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) ş - 2kB) 2ş - k Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 608 doğru , 295 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Bir sayının 3 eksiğinin dörtte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x - 3)4 B) x4 - 3 C) (x - 4)3 D) x3 - 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 603 doğru , 269 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru m5 = 15.m eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 500 doğru , 221 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 31. sorusunun resmi
Yukarıdaki yeşil dikdörtgenin kısa kenarı y uzun kenarı y cm olan büyük dikdörtgenin yedide üçü kadardır.
Buna göre yeşil dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 37 + x + y B) 37.x + y C) 3.x.y7D) 3+x+y7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 212 doğru , 348 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0