Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Birimli birimsiz oran soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir orandaki çokluğun birimleri aynı ise o oran ..... orandır.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) birimliB) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1905 doğru , 856 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
  1. Alınan 17 L benzinin 3 litresinin kullanılmasında kurulacak tüketilen benzinin alınan benzine oranı.
  2. 3 saat 17 L benzin tüketiminde kurulacak geçen sürenin tüketilen benzine oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) IB) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1533 doğru , 675 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
  1. 10 kilometrelik bir koşunun 7 kilometresinin koşulmasında kurulacak koşulan mesafenin koşu mesafesine oranı.
  2. 7 dakikada 10 km koşulmasında kurulacak sürenin koşulan mesafeye oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) IB) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1455 doğru , 436 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
  1. 11 kg şekerin 5 kg'nın kullanılmasında kurulacak kullanılan şeker kütlesinin toplam şeker kütlesine oranı
  2. 5 kg şekerin 11 TL ye alınmasında kurulacak kütlenin satış fiyatına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) IB) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1311 doğru , 436 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Belkıs matematik sınavında 60 sorunun 45 sorusunu doğru cevaplamıştır.
Doğru cevaplanan soru sayısının sınavdaki soru sayısına oranı nasıl bir orandır?
A) birimliB) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1213 doğru , 552 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Zeynep 45 TL ödeyerek 15 L süt almıştır.Ödenen paranın alınan süte oranı nasıl bir orandır? A) birimliB) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1383 doğru , 452 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Ömer 3 saatte 18 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranı a mb sn ( oranın en sade halinde ) olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 205 doğru , 998 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Ahmet bugün 15 sayfa , İsa ise 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Ahmet'in okuduğu sayfanın İsa'nın okuduğu sayfaya oranı nasıl bir orandır? A) BirimliB) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 971 doğru , 435 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🏃
Musa bugün 25 dakikada 5 km mesafe koşmuştur.Koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır? Musa'nın bugün koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı 25 dakika5 km 'dır.Bu oran birimli oran mıdır birimsiz oran mıdır?
A) BirimliB) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1047 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 90 km/sa. = A m/sn. olduğuna göre ( oranın en sade halinde ) A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 211 doğru , 738 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 20 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 682 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0