Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf geometrik cisimler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 135 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 3. sorusunun resmi
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5,06 dm3 kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 0,01 m3 kaç cm3 tür? A) 100 000B) 1000C) 10 000D) 100 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birimküp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Her birinde 12 birimküp olan 6 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Birimküplerle oluşturulmuş 75 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 15 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Birimküplerle oluşturulmuş 96 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 12 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 18. sorusunun resmi
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 19. sorusunun resmi
Yeşil prizmanın hacmi Y , mavi prizmanın hacmi M br3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < MB) Y > MC) Y = M Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Küçük hacim ölçme biriminden bir sonraki büyük hacim ölçme birimine dönüşümde sayı 1000 ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 160 dm3 kaç cm3 tür? A) 0,16B) 160 000C) 160 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 370 000 cm3 kaç m3 tür? A) 0,37B) 370C) 370 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 14 m3 kaç dm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 270 m3 kaç cm3 tür? A) 0,27B) 270 000C) 270 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısı taban alanı x yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Tabanın kısa kenarı 4 cm , uzun kenarı 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Tabanın bir kenarı 7 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir kenarı 5 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Hacmi 300 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 6 cm , tabanının kısa kenarı 10 cm olduğuna göre tabanının uzun kenarı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 30. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 31. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi ile kare prizmanın hacmi eşit olduğuna kare prizmanın taban ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın yüksekliği 2,4 m , taban kısa kenarı 0,5 m ve uzun kenarı 1,4 m dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 33. sorusunun resmi
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 10 cm ,20 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 4 m , taban kısa kenarı 1 m ve uzun kenarı 2 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 35. sorusunun resmi
Ayrıtlarının uzunlukları 20 cm, 80 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun 34 ü su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 36. sorusunun resmi
Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 15 dm , taban kısa kenarı 8 dm ve uzun kenarı 25 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp konulmuştur.
Kabın içindeki suyun hacmi kaç desimetreküp olmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 2,5 m , taban kısa kenarı 3 m ve uzun kenarı 8 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 3000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 38. sorusunun resmi
Bir ayrıtının uzunluğu 60 cm olan küpün ortasından yüksekliği 40 cm , taban kısa kenarı 40 cm ve uzun kenarı 60 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 39. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 40. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 41. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 6 sınıf geometrik cisimler soruları 42. sorusunun resmi
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0