Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Dikdörtgenler prizması hacmi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 135 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Her birinde 9 birimküp olan 8 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Birimküplerle oluşturulmuş 63 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 9 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 140 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 7 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 13. sorusunun resmi
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 14. sorusunun resmi

Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
sarı dikdörtgenler prizmasının hacmi=S br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < SB) Y > SC) Y = S Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Aşağıdakilerden hangisi en büyük hacim ölçme birimidir? A) m3B) dm3C) cm3D) mm3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Küpün hacim bağıntısı Hacim = ( Taban alanı ) . yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Tabanın kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 10 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Tabanın bir kenarı 10 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir kenarı 4 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Hacmi 840 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 15 cm , tabanının uzun kenarı 8 cm olduğuna göre tabanının kısa kenarı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın yüksekliği 2 m , taban kısa kenarı 0,4 m ve uzun kenarı 1,5 m dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Yüksekliği 5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir havuzun 34 ünde 60 000 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 24. sorusunun resmi
Bir ayrıtının uzunluğu 100 cm olan küpün ortasından yüksekliği 60 cm , taban kısa kenarı 60 cm ve uzun kenarı 100 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 25. sorusunun resmi
Ayrıtlarının uzunlukları 20 cm, 80 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun yarısı su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 4 m , taban kısa kenarı 1 m ve uzun kenarı 2 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 27. sorusunun resmi
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 5 cm ,8 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru dikdörtgenler prizması hacmi soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0