Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf geometrik cisimler

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Dikdörtgenler prizması hacmi

Dikdörtgenler prizması hacmi
 • Yukarıdaki birimküplerle oluşturulmuş sarı dikdörtgenler prizması her birinde 6 birimküp olan 4 tabakadan oluşmuştur.
 • 4 x 6 işlemi ile sarı prizmanın hacmi 24 br3 olarak bulunur.
 • Mavi dikdörtgenler prizması ise her birinde 9 birimküp olan 3 tabakadan oluşmuştur.
 • 3 x 9 işlemi ile mavi prizmanın hacmi 27 br3 olarak bulunur.
DoldurDurdurSil

Hacim ölçme birimleri

Birim adıBirim sembolüMetreküp cinsinden ölçüsü
milimetreküp mm3 Bu sınıfta mm3 dönüşümü yok
santimetreküp cm3Ondalık gösterimin kesir kısmı 3 basamaktan fazla
desimetreküp dm3 0,001 m3
metreküp m3 1 m3
 • Hacim ölçme birimlerinin büyükten küçüğe doğru isim ve kısaltmaları aşağıdaki gibidir.
 • m3 = metreküp , dm3 = desimetreküp , cm3 = santimetreküp , mm3 = milimetreküp
 • Her bir birim kendisinden sonraki birimin 1000 katıdır.Örnek olarak 1 m3 = 1000 dm3

Hacim birimlerinin dönüşümü

DönüşümYapılacak işlem
cm3 den dm3 e cm3 miktarı 1000 ile bölünmelidir.
Örnek 8 cm3 = 0,008 dm3
cm3 den m3 e cm3 miktarı 1 000 000 ile bölünmelidir.
Örnek 200 000 cm3 = 0,2 m3
dm3 den cm3 e dm3 miktarı 1000 ile çarpılmalıdır.
Örnek 61 dm3 = 61 000 cm3
dm3 den m3 e dm3 miktarı 1000 ile bölünmelidir.
Örnek 3 dm3 = 0,003 m3
m3 den cm3 e m3 miktarı 1 000 000 ile çarpılmalıdır.
Örnek 0,03 m3 = 30 000 cm3
m3 den dm3 e m3 miktarı 1000 ile çarpılmalıdır.
Örnek 0,01 m3 = 10 dm3

Dikdörtgenler prizması hacmini hesaplama

Dikdörtgenler prizması hacmi hesaplama

Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısı taban alanı x yükseliktir.Taban alanı da taban kenarlarının çarpımı ile bulunmaktadır.Buna göre yukarıdaki gibi bir dikdörtgenler prizmasının hacmi a.b.h işlemi ile bulunur.

kare prizma hacmi hesaplama

Kare prizma dikdörtgenler prizmasının özel bir halidir.Kare prizmanın tabanı karedir.Bu yüzden yukarıdaki gibi bir kare prizmanın hacmi a.a.h veya a2.h işlemi ile bulunur.

küp hacmi hesaplama

Küp de dikdörtgenler prizmasının özel bir halidir.Küpün tüm yüzleri karedir.Bu yüzden yukarıdaki gibi bir küpün hacmi a.a.a veya a3 işlemi ile bulunur.

Soru

Üç farklı ayrıtının uzunlukları 5 , 7 ve 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 dür?

Çözümü

5.7.10 işlemi ile cevap 350 cm3 olarak bulunur.

Soru

Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 dür?

Çözümü

6.6.6 işlemi ile cevap 216 cm3 olarak bulunur.

Soru

Bir kare prizmanın yükseliği 8 cm ve hacmi 128 cm3 ise kare yüzünün kenar uzunluğu nedir?

Çözümü
 • Taban x 8 = 128 dir.
 • Bilinmeyen tabanı bulmak 128 ÷ 8 işlemi yapılır.
 • 16 sonucu kare olan tabanın alanıdır.
 • 4.4 = 16 olduğundan kare yüzünün bir kenarı 4 cm olarak bulunur.