Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf işlem önceliği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılarla işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Üslü ifadelerB) Çarpma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2768 doğru , 562 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Çıkarma ile toplama aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2375 doğru , 672 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aynı önceliğe sahip işlemlerde işlem soldan sağa doğru yaplır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 2384 doğru , 423 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 27 . ( 326 - 179 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1208 doğru , 1682 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru ( 23 + 24 ) . 32 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1451 doğru , 1190 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 14 . 6 + 9 . 7 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1252 doğru , 999 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 12 + 54 ÷ 6 - 4 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1127 doğru , 995 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru ( 45 - 576 ) ÷ 82 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 643 doğru , 1034 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 4 . ( 3 + 8 ) - 27 ÷ ( 21 - 12 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 784 doğru , 826 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 40 ÷ 2 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 912 doğru , 672 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru [6 . (4 + 6)] ÷ 4 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 914 doğru , 433 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru A ÷ 4 . 7 = 35 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 444 doğru , 675 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru ( A - 8 ) . 3 = 36 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 489 doğru , 423 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru ( 4 + 7 ) . 3a = 891 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 308 doğru , 473 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 2 . 7 - A . 4 = 2 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 385 doğru , 322 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 13 + 75 ÷ A - 6 = 10 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 190 doğru , 451 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Ahmet bu hafta hergün sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet ile İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfa sayısını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 + 6B) 7.8 + 6C) 8 + 6.7D) 7.8 + 7.6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 483 doğru , 285 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 🏃
Zekeriya 4000 metrelik koşuda , her dakikada 220 metre olmak üzere 15 dakika koştu.
Zekeriya'nın koşması gereken mesafeyi hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4000 - 220.15B) 4000 - 220 + 15C) 4000 ÷ 220 + 15D) 4000 ÷ 220.15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 439 doğru , 444 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 19 Mayıs törenine katılan 200 öğrencinin yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine dörder tane olacak şekilde verilecekti ama son öğrenciye sadece 1 , diğer tüm erkek öğrencilere dörder tane verildi.
Buna göre bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200÷2.4 - 1B) 200÷2.4 + 1C) 200÷2.4 - 3D) 200÷2.4 + 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 444 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 250 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 7 müşteri yararlanmıştır.
Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (250 - 10 ) + 2.7B) 250 - 2 + 10.7C) 250 - (10 + 2).7D) 250 - 10 + 2.7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 384 doğru , 267 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir marketteki 10 kolinin herbirinde 12 kutu ve her kutuda 6 sarı , 4 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 150 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10.12.6 + 4 - 150B) 10.12.6 + 4 + 150C) 10.12.(6 + 4) - 150D) 10.12.(6 + 4) + 150 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 370 doğru , 255 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 5 ? 2 ? 12 ? 3 = 14 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi seçenekteki işaretler sırası ile yazılmalıdır? A) + , . , ÷B) . , + , ÷C) - , . , ÷D) . , - , ÷ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 263 doğru , 343 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 56 - 3 . 6 + 8 ÷ 2 işleminin sonucun 35 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 56 - 3B) 3 . 6C) 6 + 8D) 8 ÷ 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 271 doğru , 395 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0