Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf üslü ifade testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir üslü ifadede yukarıya yazılan sayıya kuvvet denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1486 doğru , 301 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 87 üslü ifadesi yedinin sekizinci kuvveti veya yedi üssü sekiz şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1120 doğru , 451 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 tane 5 in tekrarlı çarpımını kısaca 56 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1074 doğru , 345 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 916 doğru , 549 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 29 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 550 doğru , 674 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 34 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 726 doğru , 315 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 55 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 476 doğru , 416 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 64 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 464 doğru , 299 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Dokuzun dördüncü kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 384 doğru , 354 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 34 > A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 43B) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 447 doğru , 424 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A < 63 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 142B) 152 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 373 doğru , 348 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 8571 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 557 doğru , 157 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ahmet 7 sene boyunca , senede 7 ay ve her ayda 7 gün Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Meal okuduğu her günde 7 sayfa meal okuduğuna göre 7 senede toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 159 doğru , 545 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🏃
Ahmet 6 sene boyunca , senede 6 ay ve her ayda 6 gün koşmuştur.Koştuğu her günde 6 km koştuğuna göre Zekeriya 6 senede toplam kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 261 doğru , 486 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir toptancının deposundaki 13 odanın herbirinde 13 palet , her palette 13 koli , her kolide 13 kutu ve her kutuda da 13 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 2197B) 28 561C) 371 293D) 371 393 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 245 doğru , 405 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Artvin'deki 18 tavuk çiftliğinde 18 kümes , her kümeste 18 tavuk vardır.Bu tavukların hepsi bugün 18 yumurta yumurtladılar.
Bu çiftliklerde başka tavuk olmadığına göre bunlarda bugün kaç yumurta yumurtlanmıştır?
A) 5732B) 5832C) 104 876D) 104 976 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 240 doğru , 284 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 22 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 22 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 10 548B) 10 648C) 234 256D) 234 356 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 150 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 7a=16 807 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0