Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

6. sınıf oran

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Aynı veya farklı birimli iki çokluğun miktarlarının birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.

a ve b iki çokluk miktarı olmak üzere oran a : b , a / b veya ab şeklinde gösterilir.

Oran gerçek miktar değildir.İki miktarın birbirine bölümüdür.Çünkü oran kurmada kullanılan miktarlarda sadeleştirme varsa yapılır ve genelde en sade şekilde verilir oran.

6.sınıf oran resmi
Yukarıdaki 7 sarı renkli dikdörtgenin 13 beyaz renkli dikdörtgene oranı 713 dir.

16 kız , 23 erkek öğrenci olan bir sınıfta kızları erkeklere oranı 1623 dır.

Sınavda 64 doğru , 11 yanlışı olan öğrencinin yanlışlarının doğrularına oranı 1164 dir.

5 saatte 420 km yol alımında saatin alınan yola oranı 5420 dir.

Bütüne oran

Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine oranı verildi ise , orandaki pay ve paydaların toplamı bütünün tamamını temsil eder.

 • Kızların erkek öğrencilere oranı 23 ise sınıfın tamamı 5 ile temsil edilir.
  • Kızların sınıf mevcuduna oranı 25 olur.
  • Erkeklerin sınıf mevcuduna oranı ise 35 olur.
 • Sadece beyaz ve sarı yumurta olan bir kolideki sarı yumurtaların beyaz yumurtalara oranı 35 ise kolinin tamamı 8 ile temsil edilir.
  • Sarı yumurtaların kolideki yumurtalara oranı 38 olur.
  • Beyaz yumurtaların kolideki yumurtalara oranı 58 olur.

Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda bir parçanın bütüne oranı verildi ise , orandaki paydadan pay çıkarılırsa sonuç diğer parçayı temsil eder.

 • Türkçe ve matematik sorularından oluşan bir kitaptaki matematik sorularının kitaptaki sorulara oranı 57 ise Türkçe soruları 2 ile temsil edilir.
  Bu durumda Türkçe sorularının matematik sorularına oranı 25 olur.
 • Sadece gül ve lale olan bir bahçede güllerin bahçedeki çiçeklere oranı 89 ise laleler 1 ile temsil edilir.
  Bu durumda lalelerin güllere oranı ise 18 olur.

Birimli birimsiz oran

Aynı birimli iki çoklukların oranı birimsiz oran , farklı birimli iki çokluğun oranı ise birimli orandır.

 • 25 dakikada 4 km koşan atletin koştuğu mesafenin koşu süresine oranı 4 km25 dk. dir.Bu oran birimli orandır.
 • Sıkılan 5 limona 750 mL su konulması durumunda sıkılan limonun konulan su miktarına oranı 5 limon750 mL olur.Bu oran birimli orandır.
 • 500 TL aldığı telefonu 590 TL ye satmada alış fiyatının satış fiyatına oranı 500590 olur.Bu oran birimsiz orandır.
 • 450 sayfalık bir kitabın 210 sayfasının okunması durumunda okunan sayfaların okunmayan sayfalara oranı 210240 olur.Bu oran birimsiz orandır.

Sürat birim dönüşümleri

Sürat birimi dönüşümlerinde orandaki pay ve paydaların birimleri istenen birime dönüştürülür ve varsa sadeleştirme yapılır.

Soru

20 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A kaçtır?

Çözümü
 • Her doğal sayı paydası 1 olan kesirdir.Bu yüzden soldaki oran 151 m/sn. şeklinde yazılır.
 • 1 km = 1000 m olduğundan 20 m = 201000 km dir.
  Pay ve payda 20 ile sadeleştirilirse oran 150 km olur.
 • 1 saat 60 dakika , 1 dakika 60 saniye olduğundan 60 x 60 işlemi ile bir saatin 3600 sn olduğu bulunur.
 • 1 saat = 3600 saniye olduğundan 1 sn. = 13600 saattir.
 • Hesaplananlarla oran 1501kmsa.3600 şeklinde olur.
 • Kesirlerle bölme yapmak için paydadaki kesir ters çevrilir pay ile çarpılır. 150.36001 işlemi sonucu olan 72 km/sa. sorunun cevabıdır.
Soru

60 km/sa = ab m/sn. olduğuna göre ( oranın en sade halinde ) a + b kaçtır?

Çözümü
 • Soldaki oran 601 km/sa şeklinde yazılır.
 • 1 km = 1000 m olduğundan 60 x 1000 = 60 000 m olur.
 • 1 saat = 3600 saniyedir.
 • Hesaplananlarla oran 60 000 m3600 sn. şeklinde oluşturulur.
 • Bu oran önce 100 sonra 12 ile sadeleşirse oran 503 olur.
 • a = 50 , b = 3 olduğundan 50 + 3 işlemi ile cevap 53 olarak bulunur.