Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+2) B) 2x2+6x+4 C) 2x2+4x+6 D) x2+x2+6x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru x2y-xy2+x-5 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 301 doğru , 707 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 3a-2.b-4 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 2B) -2C) 4D) -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 474 doğru , 459 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -4.y-2x-7 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -13B) -6C) 6D) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 632 doğru , 629 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4x-3x+2x=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 646 doğru , 319 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.5 cebirsel ifadesine eşittir? A) -25aB) -10aC) -7aD) 3a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 519 doğru , 357 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 4x3.3x-2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 359 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi 16x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.4yB) 4x.y.4yC) 2x.4x.2yD) x.2x.8y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 270 doğru , 348 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+2) ifadesine eşittir? A) 2x+2B) x2+2 C) x2+2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 311 doğru , 289 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4x-1) ifadesine eşittir? A) 6x-3B) 6x2-3 C) 8x2-2x D) 8x2-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 247 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(3y-1) ifadesine eşittir? A) 5xy-3xB) 5xy-3C) 6xy-2D) 6xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 262 doğru , 233 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(2x-2) ifadesine eşittir? A) 4x2-6x+2 B) 4x2+6x-2 C) 4x2-2x+2 D) 4x2+2x-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 183 doğru , 266 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdakilerden hangisi (3xy-2x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 6xy2-7xy+2x B) 6xy2-7xy-2x C) 6y2-4xy+2x D) 6xy2-4xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 202 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (x+2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı -3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(x-3b) çarpımında sabit terim 21 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -8B) -9C) -10D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+1)B) (2x+1).(x+2)C) 2x2+5x+2D) x2+x2+5x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 4x.(x-1)B) 4x2-4xC) 4x2-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 4x+1=5x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1011 doğru , 1048 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 4x-2y=2xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1052 doğru , 693 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru (2x+4).(3x-5) çarpımı sonucunda x li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 241 doğru , 385 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(3x+3) B) 3x2+3x C) 3x2+x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 187 doğru , 404 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(2x-1) B) 4x2-2 C) 4x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 228 doğru , 243 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1)B) 3x.(2x-1) C) 6x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x2-4x+2 B) 2x2+4x-2 C) 2x2+x-2 D) 2x2-x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 104 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(2x+1)B) 2x.(x+1) C) 2x2+x D) x2+x2+x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(x-1) B) x2-1 C) x2-x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru (2x-1)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-4x+1 B) 2x2-4x+1 C) 4x2-2x+1 D) 2x2-2x+1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru x2-25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 9x2+12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen her sayıda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 2.(y+5) =2y+10 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 146 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru (x+2)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2+4x+4 B) x2+4 C) 4x+4D) x2+2x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru (x-1).(x+1) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-1 B) (x-1)2C) (x+1)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 9x2-12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2)B) (3x-2)2C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+6)2B) x2+12x+36 C) x2+6x+36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (x+3y)2= x2+30+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-6 , |AC|=4x+6 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır?
A) 33B) -33C) 45D) -45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 38. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 50 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 12x+16 cebirsel ifadesi a.(3x+4) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru x2y+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru ax+bx=40 ve a+b=8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 4x3+4x= a.(x2+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 2xB) 2x2C) 4xD) 4x2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru x+y=3 olduğuna göre 15 - y2-2xy-x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 2x2-18=(x-3).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Alanı (27x2-12) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 56 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 46. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=27 cm ve |DF|=28 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 25x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru x2+y2=34 ve x+y=8 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru a=1700 olduğuna göre a.(a-8)+16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 195 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 9x2y4-4x2y4 cebirsel ifadesi (3x2y-2x2y).(3x2y+2x2y) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 144 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+3)2 B) x2+6x+9 C) (x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru (2x+1).(x+1) = 2x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-1B) 3x+1C) x-3D) x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 54. sorusunun resmi
Alanı x2 olan cebir karosu noktalı yerlerden kesilmiştir.Kesim sonrasında sarı renkli şeklin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x2-22B) (x-2).(x+2) C) (x-2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 992 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları 56. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=1 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-2x+1 B) x2-2x+2 C) x2+1 D) x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

57. soru x=25 , y=23 olduğuna göre x2+2xy+y2 x2- y2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

58. soru Aşağıdakilerden hangisi 4x2-25+9y2+12xy ifadesinin çarpanlarından biridir? A) 2x+3yB) 3x+2yC) 3x+2y-5D) 2x+3y-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0