Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Üç değişkenli bir cebirsel ifadede ilk ve üçüncü terimlerin kareköklerinin çarpımının iki katı ikinci terime eşitse cebirsel ifade tam kare cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 376 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 9x+6 cebirsel ifadesi a.(3x+2) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 441 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru xy2+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 371 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4x2-4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 327 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 9x2-4x2 cebirsel ifadesi (3x-2x).(3x+2x) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 344 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ax+bx=42 ve a+b=7 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 157 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3x4+6x2= a.(x3+2x) olduğuna göre a kaçtır? A) 3B) 3xC) 3x2D) 3x3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 250 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 3x+2y=3 olduğuna göre 22 - 4y2-12xy-9x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3x2-27=(x-3).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Alanı (12x2-3) cm2 ve kısa kenarı 2x-1 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 36 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=40 cm ve |DF|=41 cm olduğuna göre |EF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 16x2+40x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru x2+y2=40 ve x-y=4 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru x=51 , y=25 olduğuna göre x2+4xy+4y2 x2- 4y2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Aşağıdakilerden hangisi x2-9+4y2+4xy ifadesinin çarpanlarından biridir? A) x+2yB) 2x+yC) 2x+y-3D) x+2y-3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru a=1998 olduğuna göre a.(a-4)+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0