Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Özdeşlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen her sayıda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1518 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 11 = 5x - 9 eşitliği özdeşlik değil,denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1368 doğru , 486 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (x+3).(x-1) = x2+Z eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için Z yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x+3B) 2x-3C) 3x-2D) 3x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 795 doğru , 916 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (2x+1)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2+4x+1 B) 2x2+4x+1 C) 4x2+2x+1 D) 2x2+2x+1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 849 doğru , 749 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru (x-2)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-4x+4 B) x2+4 C) 4x+4D) x2-2x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 807 doğru , 563 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (2x-1).(2x+1) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-1 B) (2x-1)2C) (2x+1)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 740 doğru , 561 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 9x2-4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2)B) (3x-2)2C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 739 doğru , 451 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru x2-10x+25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5)B) (x-5)2C) (x+5)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 522 doğru , 568 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 4x2+12x+9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (2x-3).(2x+3)B) (2x-3)2C) (2x+3)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 593 doğru , 420 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru özdeşlik soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+3)2B) x2+6x+9 C) x2+3x+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 530 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru özdeşlik soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+3)2B) 4x2+12x+9 C) 4x2+9x+12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 238 doğru , 354 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru özdeşlik soruları 12. sorusunun resmi
Alanı x2 olan cebir karosu noktalı yerlerden kesilmiştir.Kesim sonrasında sarı renkli şeklin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x2-12B) (x-1).(x+1)C) (x-1)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 218 doğru , 336 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 492 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (2x+3y)2= 4x2+48+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 139 doğru , 346 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru özdeşlik soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-8 , |AC|=4x+8 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır?
A) 80B) -80C) 36D) -36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 271 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru özdeşlik soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+1)2B) 4x2+4x+1 C) (x+2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 184 doğru , 230 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru özdeşlik soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=3 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-6x+9 B) x2-6x+18 C) x2+9 D) x2-6x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru özdeşlik soruları 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 80 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 175 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0