Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Kombinasyon

n elemanlı kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısına n nin r li kombinasyonu denir. C(n,r) veya (nr) şeklinde gösterilir.
C(n,r) = n!(n-r)!.r! ( n,r ∈ N , 0 ≤ r ≤ n)

C(5,2) = 5!(5-2)!.2! = 5.4.3!3!.1.2 = 10 olur.

(62) = 6!(6-2)!.2! = 6.5.4!4!.1.2 = 15 olur.

A = { a , b , c , d } kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?
Soruda A kümesinin 2 li kombinasyonları sorulduğundan C(4,2) hesaplanmalıdır.
C(4,2) = 4!(4-2)!.2! = 4.3.2!2!.1.2 = 6 olur.
Bu küme { (a,b) , (a,c) , (a,d) , (b,c) , (b,d) , (d,e) } dir.

Kombinasyon özellikleri

  1. (n0) = (nn) = 1
  2. (nr) = (nn-r)
  3. (nr) =(nk) ise r = k veya n = k + r
  4. (n1) = (nn-1) = n
  5. (nr) = (nr+1) = (n+1r+1)
  6. (n0) +(n1) +(n2) + ... +(nn) = 2n

(n3) + (n4) = (11-n4) olduğuna göre n kaçtır?
Yukarıdaki 5 nolu özelliğe göre n + 1 = 11 - n olur.
2n = 10 dan n = 5 olarak bulunur.

Bir düzlemde

  • iki noktadan yanlız bir doğru geçer.
  • Herhangi üçü doğrusal olmayan n noktadan (n2) doğru çizilebilir.
  • 3 ≤ r ≤ n olmak üzere herhangi üçü doğrusal olmayan n nokta ile (n2) üçgen , (n4) dörtgen , (nr) r gen çizilebilir.

Bir çemberde 7 farklı nokta işaretlenirse bu noktalarla kaç farklı üçgen çizilebilir.
Çember doğrusal olmadığından herhani üç nokta ile üçgen çizilebilir.
(73) = 7!(7-3)!.3!=7.6.5.4!4!.1.2.3 = 35 olur.