Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

10. sınıf olasılık

Basit olayların olasılıkları

Temel kavramlar

  • Önceden sonucu bilinmeyen olayların gerçekleşme durumlarına ilişkin veri toplama sürecine deney denir.
  • Bir deney sonucunda karşılaşılabilecek olası durumların her birine çıktı denir.
  • Deney sonucunda elde edilene bütün çıktıların kümesine örnek uzay denir.
  • Bir örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir.
  • Bir örnek uzayın istenen koşulları sağlayan alt kümesi dışında kalan elemanlarının kümesine bir olayın tümleyeni denir.
  • Bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün olan tüm durumların kümesine kesin olay denir.Kesin olayların olaşılığı 1 dir.
  • Bir deney sonucunda gerçekleşmesi mümkün olmayan olaya imkansız olay denir.İmkansız olayın olasılığı 0 dır.
  • Bir örnek uzaydaki A ve B olaylarının ortak elemanı yoksa veya iki olayın aynı anda gerçekleşmesi mümkün değilse bu olaylara ayrık olaylar denir.

Olasılık hesabı

A ⊆ E , B ⊆ E olmak üzere A olayının olasılığı P(A) , B nin ise P(B) şeklinde gösterilir.

  • 0 ≤ P(A) ≤ 1
  • P(E) = 1 ve P(∅) = 0 olur.
  • Bir olayının gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılığı toplamı 1 dir.P(A) + P(Aı) = 1
  • A ⊆ B ise P(A) ≤ P(B) olur.

Bir deneye ait örnek uzayın her bir elemanının olasılıkları eşit ise bu örnek uzayına eş olumlu örnek uzay denir.
A ⊆ E olmak üzere P(A) = istenen durumların sayısı tüm durumların sayısı = s(A)s(E) olur.

Bir deneye örnek uzayın en az bir elemanının olasılığı diğerlerinden farklı ise bu örnek uzayına eş olumlu olmayan örnek uzay denir.