Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Pascal üçgeni binom açılımı

Pascal üçgeni

x,y ∈ R - {0} olmak üzere n ∈ N olmak üzere x + y ifadesinin kuvvetleri alınırsa aşağıdaki gibi olur.

 • (x+y)o = 1
 • (x+y)1 = 1.x + 1.y
 • (x+y)2 = 1.x2 + 2.xy + 1.y2
 • (x+y)3 = 1.x3 + 3.x2y + 3.xy2 + 1.y3
 • ...
 • ...
 • (x+y)n = (n0).xn.y0 + (n1).xn-1.y1+ .... + (nn).x0.yn
Yukarıdaki açılımlardaki terimlerin katsayıları ortalanıp yazılırsa
1111211331...............
şeklindeki sayılardan oluşan üçgen elde edilir.Bu üçgene Pascal üçgeni denir

Pascal üçgeninde bir satırdaki sayıların toplamı eleman sayısı satır numarasının 1 eksiği olan kümenin alt küme sayısını verir.

 • 1. satır A = {} kümesi için s(A) = 0 ve alt küme sayısı 20 = 1 olur.
 • 2. satır A = {a} kümesi için s(A) = 1 ve alt küme sayısı 21 = 2 olur.
 • 3. satır A = {a,b} kümesi için s(A) = 2 ve alt küme sayısı 22 = a olur.

Pascal üçgeninin bir n. satırının r. sırasındaki sayı ile (r+1). sayı toplanırsa , (n+1). satırın (r+1). sırasındaki sayı elde edilir.
(nr) + (nr+1) = (n+1r+1)

Pascal üçgeni
Örnek olarak yukarıdaki Pascal üçgeninde üç satırda toplanacak iki sayının hangi sayıyı verdiği kırmızı ile işaretlenmiştir.
3. satırın 2 ve 3. sırasındaki toplanırsa 4.satırın 3.sırasındaki sayı elde edilir.2 + 1 = 3

Binom açılımı

x,y ∈ R ile n,r ∈ N ve r ≤ n olmak üzere
(x+y)n = (n0).xn.y0 + (n1).xn-1.y1+ .... + (nn).x0.yn olur.
Binom teoremindeki yukarıdaki katsayılar Pascal üçgeninin (n+1). satırındaki katsayılarıdır.
Katsayı sayısı (n+1) tanedir.

Özellikler

 1. (x+y)n ifadesinin açılımında terim sayısı (n+1) tanedir.
 2. (x+y)n ifadesinin açılımında x ve y 1 olursa katsayı toplamı 2n olur.
 3. (x+y)n ifadesinin açılımında sabit terim bulunurken c ve y 0 alınır.( tanımsızlık yoksa )
 4. (x+y)n ifadesinin açılımında her terimdeki x ve y nin üssleri toplamı n ye eşittir.
 5. n ∈ N olmak üzere (x+y)2n ifadesinin açılımında ortadaki terin (2nn).xn.yn olur.
 6. (x+y)n ifadesinin x in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan (r+1). terim nn.xn-r.yr olur

(2x-y)3 ifadesinin açılımı nedir?

 • (30).(2x)3.(-y)0 + (31).(2x)2.(-y)1 + (32).(2x)1.(-y)2 + (33).(2x)0.(-y)3
 • 1.8x3.1 - 3.4x2.y + 3.2x.y2 - 1.1.y3 olur.
 • 8x3 - 3.4x2.y + 3.2x.y2 - y3 olur.

(x+3y)10 ifadesinin açılımındaki terim sayısı kaçtır?
Yukarıdaki 1. özelliğe göre n = 10 olduğundan 10 + 1 ile cevap 11 olarak bulunur.

(3x - 4y + 3)5 ifadesinin açılımındaki katsayı toplamı ve sabit terim kaçtır?
Yukarıdaki 2. özelliğe göre x ve y yerine 1 konursa (3.1 - 4.1 + 3)5 den 25 = 32 olur.
Yukarıdaki 3. özelliğe göre x ve y yerine 0 konursa (3.0 - 4.0 + 3)5 den 35 = 243 olur.