Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik
Mehmet Açar yazılım

Doğrusal denklemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru doğrusal denklemler soruları 1. sorusunun resmi
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 250 m2'lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 244 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3x 4 = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2029 doğru , 1893 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 5x 2 + 3 = 13 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1541 doğru , 1471 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x-1 7 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1261 doğru , 1271 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru x+2 3 - 1 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1088 doğru , 1133 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru x 2 + 1 3 = 17 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1185 doğru , 882 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3x-7 2x+1 = 2 7 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 815 doğru , 856 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Üçte biri ile altıda birinin toplamı 52 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 623 doğru , 745 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Koordinat sistemindeki dikey sayı doğrusuna x ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1154 doğru , 430 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru doğrusal denklemler soruları 10. sorusunun resmi
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre n aşağıdakilerden hangisidir?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 918 doğru , 701 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-3,-5) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 520 doğru , 675 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru A(10,9),B(-10,-9),C(9,10),D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en sağdadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 740 doğru , 535 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru doğrusal denklemler soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki A noktasının koordinatı A(3,-2) , B noktasının koordinatı ise B(d,e) şeklindedir.
Buna göre e kaçtır?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 525 doğru , 476 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-4,-2) , B(4,1) ve C(-4,1) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (4,-2) B) (4,2) C) (-4,2) D) (-4,-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 407 doğru , 409 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru y= 5x+1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 700 doğru , 219 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru doğrusal denklemler soruları 16. sorusunun resmi
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 10
2 13
3 16
4 18
.. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre adım ile çizgi sayısı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 434 doğru , 425 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı (x) Tüketilen su (y) Sıralı ikili
1 15 (1,15)
2 30 (2,30)
3 45 (3,45)
4 60 (4,60)
.. .. ..

Bir apartmandaki dairelerde doğrusal ilişkili tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=15x B) y=13x+2 C) x=15y D) x=13y+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 485 doğru , 345 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol (x) Ödenecek para (y) Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 15 (2,15)
3 18 (3,18)
.. .. ..

Bir taksinin katettiği yol ile ödenecek para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=3x B) y=3x+9 C) x=3y D) x=3y+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 351 doğru , 384 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet (x) Hacim (y) Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 250 (3,250)
.. .. ..

Limonata hacmi ile sıkılan limon arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=150x B) y=150x+50 C) x=150y D) x=150y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 338 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün Kumbaradaki para Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun gün ve kumbaradaki para değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Gün B) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat Mesafe Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun koşulan saat ve alınan mesafe değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Saat B) Mesafe Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 381 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x=0 doğrusunun grafiği koordinat sisteminde y ekseni ile çakışıktır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 188 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru doğrusal denklemler soruları 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2 B) x=2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 492 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru doğrusal denklemler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 483 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru doğrusal denklemler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y=0 B) x+2y=0 C) 2x-y=0 D) 2x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 207 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru doğrusal denklemler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+1=0 B) x-y-1=0 C) x+y+1=0 D) x+y-1=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 161 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru doğrusal denklemler soruları 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y+2=0 B) x-2y-2=0 C) x+2y+2=0 D) x+2y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 260 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru doğrusal denklemler soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y=0 B) x+3y=0 C) 3x-y=0 D) 3x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru doğrusal denklemler soruları 29. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-4y+8=0 B) 2x-4y-8=0 C) 2x+4y+8=0 D) 2x+4y-8=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 214 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru doğrusal denklemler soruları 30. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-6y+6=0 B) x-6y-6=0 C) x+6y+6=0 D) x+6y-6=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 188 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 3y=2x doğrusunun koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,0) B) (3,2) C) (2,3) D) (2,2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 2y=4x-2 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru A(-1,k) noktası , 2y=x+3 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 185 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru A(m,1) noktası , 2x-5=3y doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru doğrusal denklemler soruları 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-y+4=0 B) 4x-y-4=0 C) 4x+y+4=0 D) 4x+y-4=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru doğrusal denklemler soruları 36. sorusunun resmi
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y+3=0 B) x-3y-3=0 C) x+3y+3=0 D) x+3y-3=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 107 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 🕌 doğrusal denklemler soruları 37. sorusunun resmi
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1200 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 135 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru doğrusal denklemler soruları 38. sorusunun resmi
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 24 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y=mx+c doğrusal denkleminin eğimi c'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim negatiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 182 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru doğrusal denklemler soruları 41. sorusunun resmi
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 112 B) 12 C) 3 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 170 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 6y=6x-4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 172 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru doğrusal denklemler soruları 43. sorusunun resmi
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) 2 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 185 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru doğrusal denklemler soruları 44. sorusunun resmi
Yukarıdaki JK doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru doğrusal denklemler soruları 45. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) -23 D) -32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 10 saniyede A uçağı yerden X noktasına 8 eğimle çıkmıştır.Aynı sürede B uçağı ise Y noktasına 6 eğimle çıkmıştır.
Buna göre hangi nokta yerden daha yüksektir?
A) X B) Y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru ax-6y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 13'dir.
Bu doğrunun grafiği (2,1) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 202 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru Bir denklemde bilinmeyene verilen her değerde eşitlik oluyorsa bu değerler denklemin çözümüdür ve bu denkleme özdeşlikte denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 943 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 3.(x-2)=3x-8 denkleminde bilinmeyenin her değerinde eşitlik sağlanır.

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 836 doğru , 364 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru doğrusal denklemler soruları 50. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki EF doğru parçasının E noktasının koordinatı E(-1,-2) , F noktasının koordinatı ise F(p,r) olduğuna göre p kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 179 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru doğrusal denklemler soruları 51. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 326 doğru , 270 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru doğrusal denklemler soruları 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -12 B) 12 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 319 doğru , 227 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru doğrusal denklemler soruları 53. sorusunun resmi
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 0,8 C) 1 D) 1,25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 238 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru Eğimi 25 olan ve (0,2) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x-2y+10=0 B) 2x-5y+10=0 C) 2y+5x+10=0 D) 5y+2x+10=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 255 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru doğrusal denklemler soruları 55. sorusunun resmi
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 332 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru Grafiği orijinden ve (a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0