Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Tablo:Satış miktarına göre kar
Satış miktarı Kar
50 TL10 TL
100 TL18 TL
150 TL24 TL
200 TL28 TL
....

Yukarıdaki tabloda yapılan satışa bağlı olarak elde edilen kâr miktarları yazılıdır.
Bu tabloya göre kâr ile satış miktarı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) VardırB) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 234 doğru , 205 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Tablo:Satış kütlesine göre kazanılan para
MiktarTutarSıralı ikili
15(1,5)
210(2,10)
......

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun satış miktarı ve kazanılan para değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) MiktarB) Tutar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 211 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru y-1=3x eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 275 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Tablo:Fidanın yaşına göre boyu
YaşBoySıralı ikili
125(1,25)
240(2,40)
355(3,55)
......

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun fidanın yaşı ve fidanın boyu değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) YaşB) Boy Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 211 doğru , 117 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat (x)Mesafe (y)Sıralı ikili
110(1,10)
220(2,20)
330(3,30)
......

Sabit hızla koşabilen Nuh'un koştuğu süre ile koştuğu mesafe arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=10x+10B) x=10y+10C) y=10xD) x=10y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet (x)Hacim (y)Sıralı ikili
1150(1,150)
2250(2,250)
3350(3,350)
......

Bir limonla yapılan limontanın hacmi arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=100xB) y=100x+50C) x=100yD) x=100y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
GünKumbaradaki paraSıralı ikili
1100(1,100)
2150(2,150)
3200(3,200)
......

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun gün ve kumbaradaki para değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) GünB) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Tablo:Günlere göre toplam çözülen soru
Gün (x)123..
Toplam çözülen soru (y)203550..
Sıralı ikili(1,20)(2,35)(3,50)..

Musa aldığı matematik kitabından her gün soru çözmeye başlamıştır.Doğrusal ilişkili çözülen soru ile gün sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=15xB) y=15x+5C) x=15yD) x=15y+5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Tablo:Alınan yol tüketilen benzin
Alınan YolTüketilen Benzin
1 km70 mL
2 km140 mL
3 km210 mL
4 km280 mL
....

Bir aracın aldığı yol ile tükettiği benzin miktarı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) VardırB) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi soruları 10. sorusunun resmi
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım (x)Çizgi sayısı (y)Sıralı ikili
110(1,10)
213(2,13)
316(3,16)
418(4,18)
......

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=3y+7B) y=7x+3C) y=3x+7D) x=7y+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısıTüketilen suSıralı ikili
115(1,15)
230(2,30)
345(3,45)
460(4,60)
......

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) KişiB) Tüketilen su Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Tablo:Saate göre alınan yol
SaatAlınan Yol
180 km
2160 km
3240 km
4320 km
....

Adem'in bugün arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman ile yol arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) VardırB) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
YolÖdenecek paraSıralı ikili
112(1,12)
215(2,15)
318(3,18)
......

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun alınan yol ve ödenecek para değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) YolB) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0