Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Koordinat sistemi

koordinat sistemi

İki sayı doğrusunun sıfır noktasında dik kesişmesi ile oluşan sisteme koordinat sistemi denir.Koordinat sisteminde bu sayı doğrularına eksen adı verilir.Yatay eksen x ekseni , dikey eksen ise y ekseni olarak isimlenir.Eksenlerin kesim noktası orijindir ( başlangıç noktası ).

Koordinat sisteminde bir noktanın yeri A(x,y) şeklinde sıralı ikili ile gösterilir.Sıralı ikilinin ilk sayısı x ekseninden , ikincisi ise y ekseninden seçilir.

Koordinat sistemi 4 bölgeden oluşur.

  1. bölgede x ve y'nin değerleri pozitiftir.Orijinin sağ üst bölgesi
  2. bölgede x negatif , y ise pozitif değerler alır.Orijinin sol üst bölgesi
  3. bölgede x ve y değerleri negatiftir.Orijinin sol alt bölgesi
  4. bölgede x pozitif ,y ise negatiftir.Orijinin sağ alt bölgesi

Aşağıdaki interaktif koordinat sisteminde 81 adet farklı noktanın koordinat siteminde gösterilmesini ve sıralı ikili şeklinde yazımını kendiniz yapabilirsiniz.

İnteraktif koordinat sistemi

yx1234-1-2-3-4-1-2-3-41234A(-3,3)
x ekseni-4+4
y ekseni-4+4

Yukarıdaki kırmızı nokta (-3,3) sıralı ikilisinin koordinat sistemindeki yeridir.Bu sıralı ikilin ilk sayısı x eksenindeki , ikinci sayısı ise y eksenindeki yeridir.Eksenlerdeki bu yerlerden çizilen dikmelerin kesiştiği nokta sıralı ikilinin koordinat sistemindeki yeridir.

Şeklin altındaki çubukları sağa sola hareket ettirerek koordinat sistemindeki 81 adet farklı noktanın yerini ve noktanın sıralı ikili şeklinde yazılışını görebilirsiniz.