Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

7. sınıf tam sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+3) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1B) +1C) +7D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7843 doğru , 8922 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (-5) + (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1B) +1C) +9D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8180 doğru , 5967 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-1) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -3B) 3C) 5D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5383 doğru , 7257 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (+2)B) (+1) - (+2)C) (-1) + (-2)D) (-1) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5717 doğru , 4030 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2)B) (-3) - (-2)C) (-5) + (-2)D) (-5) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4595 doğru , 3714 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru m - (-4) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -5B) +5C) -3D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3563 doğru , 4598 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🚁💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinde 12 metre hareket ederek kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -12B) -10C) +10D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2535 doğru , 4573 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 160 TL kâr , Salı günü ise 140 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 20 TL kârB) 20 TL zararC) 300 TL kârD) 300 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4815 doğru , 2559 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🐟
Deniz seviyesinin 4 metre altındaki bir balık 13 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balığın deniz seviyesine yeni mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) -9B) -17C) +9D) +17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3988 doğru , 2543 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+6) + (-3) ? (-3) + (+6)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5244 doğru , 1797 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitifB) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5616 doğru , 910 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -24 değildir? A) (-3).(+8)B) (+3).(-8)C) (-4).(-6)D) (+4).(-6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4171 doğru , 2081 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu +8 değildir? A) (-24)÷(+3)B) (+24)÷(+3)C) (-40)÷(-5)D) (-56)÷(-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3656 doğru , 1804 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-4).(+5)] ÷ (+10) işleminin sonucu kaçtır? A) -2B) +2C) +200D) -200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3923 doğru , 2781 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+2) x (-3) + (-8) ÷ (-4) işleminin sonucu kaçtır? A) +8B) -8C) -4D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3250 doğru , 3003 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (+2).(-3) = ❓ ÷ (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2B) +2C) -18D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1968 doğru , 3261 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (+20)÷(-5) = ❓ ÷(-2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8B) -2C) +2D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2364 doğru , 2341 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a.b = 48 ve a.b.c = 48 olduğuna göre c kaçtır? A) 0B) +1C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2443 doğru , 2267 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir çarpma işleminde işlem sonucunu etkilemeyen çarpana .... eleman denir.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) yutanB) etkisizC) ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3235 doğru , 1043 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 4.2092 - 4.92 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 730 doğru , 2708 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (+2)3 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (+2)B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3579 doğru , 798 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru +5 in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3B) (+3)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3524 doğru , 457 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Üç tane yedinin çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)7B) (+7)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2821 doğru , 1046 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir negatif tam sayının tek doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitifB) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2278 doğru , 1165 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 278 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitifB) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3082 doğru , 457 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)4 = +1 B) (-2)4 = +16 C) (-3)3 = -27 D) (-4)2 = -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1832 doğru , 1680 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Musa son yedi günde yaptığı satışlardan toplam 650 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu yedi günün üç gününde , günde 50 şer TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 2085 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 28 oC olan yerden sıcaklığın -5 oC olduğu bir dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 406 doğru , 1428 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin iki yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +82B) +84C) +86D) +88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1589 doğru , 1157 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -8 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 18 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 609 doğru , 1178 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir denizaltı her 30 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -7B) -3C) +3D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1205 doğru , 1000 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 20 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 50 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 892 doğru , 1247 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Meryem'in İsa'ya 2400 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 200 TL vererek Meryem İsa'dan 800 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 200 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 475 doğru , 1170 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda +328 puan alan Ayşe'nin altı yanlışı ve bir boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 1258 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru (-1)3 < A < (+3)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 371 doğru , 1087 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (+3) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -7B) -1C) +1D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1241 doğru , 1522 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların farkı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -2B) -1C) 0D) +1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 772 doğru , 999 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru k tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 1 fazlası -2 dir.
Buna göre k sayısı kaçtır?
A) -3B) -1C) +1D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 560 doğru , 1656 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru [(-4).(-5)] ÷ (-10) işleminin sonucu kaçtır? A) -200B) -2C) +2D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1296 doğru , 1326 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 40. sorusunun resmi
Yukarıda bir kutudaki sayı sonraki kutudaki sayıya bölünmüş ve bölüm bölenden sonraki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların çarpımı kaçtır?
A) -18B) -2C) +2D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 642 doğru , 872 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru (+15) ÷ ❓ = (-9) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -45B) -5C) +5D) +45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1152 doğru , 1194 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki bir kutudaki sayının küpü sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre III nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -512B) -256C) +256D) +512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 803 doğru , 1094 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Erzurum'da Pazartesi günü sıcaklık -17 oC idi.Pazartesi gününden sonra sıcaklık 5 gün boyunca hergün 4 oC artmıştır.
Buna göre Pazartesi gününden sonraki 5. günde sıcaklık kaç derecedir?
A) -3B) -2C) +2D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1201 doğru , 1052 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0