Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

7. sınıf tam sayılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-8) + (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -5B) +5C) +11D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23255 doğru , 6913 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+8) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -4B) +4C) +12D) -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18776 doğru , 9412 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-2) - (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -1B) +1C) +5D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15444 doğru , 11435 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf tam sayılar testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+2)B) (+2) - (+2)C) (-2) + (-2)D) (-2) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17576 doğru , 6247 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf tam sayılar testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+1)B) (+2) - (+1)C) (+3) + (+2)D) (+3) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17112 doğru , 5588 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a - (-4) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -2B) +2C) -3D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8573 doğru , 12962 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🐟
Deniz seviyesinin 20 metre altındaki bir balık bulunduğu yerden 10 metre yukarı gitmiştir.
Balığın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -30B) -10C) +10D) +30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14532 doğru , 6579 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 250 TL kâr , Salı günü ise 50 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 300 TL kârB) 300 TL zararC) 200 TL kârD) 200 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16684 doğru , 3144 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🚁💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 1 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve atladığı yerden 7 metre aşağıda kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -8B) -6C) +6D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10513 doğru , 8460 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+9) + (-8) ? (-8) + (+9)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16105 doğru , 2581 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Zıt işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitifB) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13170 doğru , 4662 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -12 değildir? A) (-2).(-6)B) (+2).(-6)C) (-4).(+3)D) (+4).(-3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13423 doğru , 3578 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -3 değildir? A) (-24)÷(+8)B) (-24)÷(-8)C) (-30)÷(+10)D) (+45)÷(-15) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13015 doğru , 2724 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-3).(+6)] ÷ (-2) işleminin sonucu kaçtır? A) -9B) +9C) +36D) -36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12441 doğru , 3675 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+7) x (-1) - (-10) ÷ (+2) işleminin sonucu kaçtır? A) -2B) +2C) -12D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9011 doğru , 6077 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (-3).(-3) = ❓ ÷ (+9) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -1B) +1C) -81D) +81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4420 doğru , 9602 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ❓ ÷ (+5) = (-8).(-5) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8B) +8C) -200D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5795 doğru , 6983 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Aşağıdakilerden hangisi çarpma işleminin bir özelliği değildir? A) Etkisiz elemanB) Etkili elemanC) Yutan elemanD) Ters eleman Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9274 doğru , 4014 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a.b = 48 ve a.b.c = 0 olduğuna göre c kaçtır? A) 0B) +1C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10439 doğru , 1717 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru -2 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0B) +1C) +4D) -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9379 doğru , 3351 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3.1005 + 3.(-5) işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4603 doğru , 5018 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru (-2)5 üslü ifadesinde kuvvet (üs) hangisidir? A) (-2)B) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9608 doğru , 1239 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru +4 ün 5. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+4)5B) (+5)4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9842 doğru , 597 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Dört tane üçün çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)4B) (+4)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7787 doğru , 2540 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru (-8)93 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitifB) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8571 doğru , 1496 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)9 = -1 B) (-2)4 = -16 C) (-3)2 = +9 D) (-5)2 = +25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6869 doğru , 2508 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Musa bu hafta üç gün yaptığı satışlardan günlük 100 TL zarar , kalan dört günde ise günlük 200 TL kâr elde etmiştir.
Musa'nın bu hafta yaptığı satış sonucundaki kâr-zarar durumu nedir?
A) 500 TL kârB) 500 TL zararC) 1100 TL kârD) 1100 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6850 doğru , 2056 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin beş yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +60B) +70C) +80D) +90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6109 doğru , 2291 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 20 oC olan yerden sıcaklığı -2 oC olan yere çıkmıştır.Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2101 doğru , 4423 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -5 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 20 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3094 doğru , 2766 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir denizaltı her 12 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -10B) -5C) 0D) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3729 doğru , 2959 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 10 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 40 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3557 doğru , 3502 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Meryem'in İsa'ya 1300 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 100 TL vererek Meryem İsa'dan 200 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 100 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2759 doğru , 2756 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda 205 puan Ayşe'nin beş yanlışı ve iki boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 541 doğru , 4295 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a25 = 1 olduğuna a kaçtır? A) -1B) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4412 doğru , 1119 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (-2)3 < A < (+2)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1344 doğru , 2664 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 7 sınıf tam sayılar testi 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -3B) -1C) +1D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2990 doğru , 2338 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru (-6) - (-1) işlemi sonucu kaçtır? A) -7B) -5C) +5D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4693 doğru , 1889 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru b tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 2 eksiği -4 dür.
Buna göre b sayısı kaçtır?
A) -6B) -2C) +2D) +6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1651 doğru , 4260 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf tam sayılar testi 40. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -18B) -2C) +2D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3082 doğru , 2046 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru (+2) x (-3) = (-12) ÷ ❓ olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -72B) -2C) +2D) +72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3810 doğru , 2111 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf tam sayılar testi 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki bir kutudaki sayının karesi sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -256B) -16C) +16D) +256 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2965 doğru , 2703 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0