Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Tam sayılarla toplama çıkarma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+7) + (-5) ? (-5) + (+7)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2580 doğru , 614 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+7) - (-2) işlemi sonucu kaçtır? A) -9B) -5C) +5D) +9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6352 doğru , 2963 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-6) - (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -9B) -3C) +3D) +9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5420 doğru , 3452 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (-9) + (+2) + |-2| işlemi sonucu kaçtır? A) -9B) -5C) +11D) +13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3372 doğru , 4254 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (+7)B) (-2) - (+7)C) (+2) + (-7)D) (+2) - (-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3881 doğru , 1626 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5) - (-2)B) (+5) + (-2)C) (+5) + (+2)D) (+5) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2466 doğru , 1018 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (-3)B) (+1) - (-3)C) (+1) - (+3)D) (+1) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1482 doğru , 1640 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2)B) (-3) - (-2)C) (-3) - (+2)D) (-3) + (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1678 doğru , 1344 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru m + (-3) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -4B) -3C) +3D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1738 doğru , 1726 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🐟
Deniz seviyesinin 6 metre altındaki bir balık deniz seviyesinden 15 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balık deniz seviyesine göre kaç metre hareket etmiştir?
A) -21B) -9C) +9D) +21 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 936 doğru , 2557 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Yahya'ya 175 TL borcu olan Yakup Yahya'a 25 TL vermiştir.
Yakup'un Yahya'ya olan borcu ne kadar olmuştur?
A) -200B) -150C) +150D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1969 doğru , 1335 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (-2)B) (+3) - (-2)C) (+3) - (+2)D) (+3) + (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1257 doğru , 1382 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-1) + (-3)B) (-1) - (-3)C) (-1) - (+3)D) (-1) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1089 doğru , 1237 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2)B) (+3) - (+2)C) (-3) + (-2)D) (-3) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3052 doğru , 1651 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (-3)B) (+2) - (-3)C) (+2) - (+3)D) (+2) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1316 doğru , 1503 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-4) + (+2)B) (-4) - (+2)C) (-4) - (-2)D) (-4) + (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1274 doğru , 1263 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (-9) + (+2) işlemi sonucu kaçtır? A) -7B) +7C) +11D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8776 doğru , 3442 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru (+7) + (-3) işlemi sonucu kaçtır? A) -4B) +4C) +10D) -10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8002 doğru , 3384 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru (+6) - (-2) işlemi sonucu kaçtır? A) -4B) +4C) +8D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6176 doğru , 4759 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru (-6) - (+1) işlemi sonucu kaçtır? A) -5B) +5C) +7D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5172 doğru , 5258 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (-3) + |-3| + (+2) işlemi sonucu kaçtır? A) +2B) -2C) +8D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4778 doğru , 4233 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2)B) (+3) - (+2)C) (-3) + (-2)D) (-3) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6181 doğru , 986 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (-2)B) (-2) - (-2)C) (-4) + (-2)D) (-4) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3697 doğru , 2671 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5) + (+2)B) (+5) - (+2)C) (+5) - (-2)D) (+5) + (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2615 doğru , 2993 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (-1)B) (-2) - (-1)C) (-2) - (+1)D) (-2) + (+1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1556 doğru , 2590 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru m - (-2) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -1B) +1C) -3D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1936 doğru , 2410 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru -1 - 3 işleminin sonucu ile (-1) + (-3) işleminin sonucu aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3031 doğru , 1170 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 🚁💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 3 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinin 7 metre altındaki kayıp elması bulmuştur.
Dalgıç deniz seviyesine göre kaç metre yer değiştirmiştir?
A) 10B) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2484 doğru , 1664 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Buzdolabının sıcaklığı +7 oC iken soğutma düğmesi çevrildi sıcaklık 8 oC düştü.
Buzdolabının sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) -1 oC B) 1 oC C) 15 oC D) -15 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2676 doğru , 1471 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Oda sıcaklığı -2 oC iken soba yakıldı ve odanın sıcaklığı 15 oC arttı.
Odanın sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) +17 oC B) -17 oC C) +13 oC D) -13 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2762 doğru , 1264 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Ayşe 4. kattaki dairesinden 5 kat aşağıya inmiştir.
Ayşe apartmanın kaçıncı katındadır?
A) -1. katB) 1. katC) -9. katD) 9. kat Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3287 doğru , 823 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 120 TL kâr , Salı günü ise 150 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 270 TL kârB) 270 TL zararC) 30 TL kârD) 30 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2930 doğru , 1073 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0