Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Tam sayılarla toplama çıkarma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+7) + (-5) ? (-5) + (+7)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) >C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2493 doğru , 598 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+7) - (-2) işlemi sonucu kaçtır? A) -9B) -5C) +5D) +9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6277 doğru , 2916 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-6) - (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -9B) -3C) +3D) +9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5360 doğru , 3397 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (-9) + (+2) + |-2| işlemi sonucu kaçtır? A) -9B) -5C) +11D) +13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3341 doğru , 4179 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (+7)B) (-2) - (+7)C) (+2) + (-7)D) (+2) - (-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3831 doğru , 1607 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5) - (-2)B) (+5) + (-2)C) (+5) + (+2)D) (+5) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2427 doğru , 993 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (-3)B) (+1) - (-3)C) (+1) - (+3)D) (+1) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1466 doğru , 1601 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2)B) (-3) - (-2)C) (-3) - (+2)D) (-3) + (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1659 doğru , 1307 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru m + (-3) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -4B) -3C) +3D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1715 doğru , 1697 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🐟
Deniz seviyesinin 6 metre altındaki bir balık deniz seviyesinden 15 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balık deniz seviyesine göre kaç metre hareket etmiştir?
A) -21B) -9C) +9D) +21 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 922 doğru , 2516 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Yahya'ya 175 TL borcu olan Yakup Yahya'a 25 TL vermiştir.
Yakup'un Yahya'ya olan borcu ne kadar olmuştur?
A) -200B) -150C) +150D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1943 doğru , 1311 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (-2)B) (+3) - (-2)C) (+3) - (+2)D) (+3) + (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1238 doğru , 1361 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-1) + (-3)B) (-1) - (-3)C) (-1) - (+3)D) (-1) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1071 doğru , 1227 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2)B) (+3) - (+2)C) (-3) + (-2)D) (-3) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3029 doğru , 1642 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (-3)B) (+2) - (-3)C) (+2) - (+3)D) (+2) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1304 doğru , 1484 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-4) + (+2)B) (-4) - (+2)C) (-4) - (-2)D) (-4) + (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1267 doğru , 1244 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (-9) + (+2) işlemi sonucu kaçtır? A) -7B) +7C) +11D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8741 doğru , 3426 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru (+7) + (-3) işlemi sonucu kaçtır? A) -4B) +4C) +10D) -10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7967 doğru , 3369 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru (+6) - (-2) işlemi sonucu kaçtır? A) -4B) +4C) +8D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6140 doğru , 4746 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru (-6) - (+1) işlemi sonucu kaçtır? A) -5B) +5C) +7D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5146 doğru , 5235 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (-3) + |-3| + (+2) işlemi sonucu kaçtır? A) +2B) -2C) +8D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4761 doğru , 4209 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2)B) (+3) - (+2)C) (-3) + (-2)D) (-3) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6158 doğru , 981 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (-2)B) (-2) - (-2)C) (-4) + (-2)D) (-4) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3682 doğru , 2658 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5) + (+2)B) (+5) - (+2)C) (+5) - (-2)D) (+5) + (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2604 doğru , 2975 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (-1)B) (-2) - (-1)C) (-2) - (+1)D) (-2) + (+1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1546 doğru , 2572 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru m - (-2) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -1B) +1C) -3D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1921 doğru , 2388 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru -1 - 3 işleminin sonucu ile (-1) + (-3) işleminin sonucu aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3007 doğru , 1164 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 🚁💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 3 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinin 7 metre altındaki kayıp elması bulmuştur.
Dalgıç deniz seviyesine göre kaç metre yer değiştirmiştir?
A) 10B) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2466 doğru , 1650 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Buzdolabının sıcaklığı +7 oC iken soğutma düğmesi çevrildi sıcaklık 8 oC düştü.
Buzdolabının sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) -1 oC B) 1 oC C) 15 oC D) -15 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2658 doğru , 1452 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Oda sıcaklığı -2 oC iken soba yakıldı ve odanın sıcaklığı 15 oC arttı.
Odanın sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) +17 oC B) -17 oC C) +13 oC D) -13 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2735 doğru , 1254 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Ayşe 4. kattaki dairesinden 5 kat aşağıya inmiştir.
Ayşe apartmanın kaçıncı katındadır?
A) -1. katB) 1. katC) -9. katD) 9. kat Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3249 doğru , 821 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 120 TL kâr , Salı günü ise 150 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 270 TL kârB) 270 TL zararC) 30 TL kârD) 30 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2904 doğru , 1063 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0