Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Tam sayılarla çarpma bölme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru [(+2).(-6)] ÷ (+4) işleminin sonucu kaçtır? A) -48B) 48C) -3D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1415 doğru , 823 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru ❓ ÷ (+2) = (+2).(-4) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -4B) 4C) -16D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 618 doğru , 1078 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru -1 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0B) 1C) 2D) -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 856 doğru , 673 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3.3378 - 3.378 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 835 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aynı işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitifB) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1854 doğru , 308 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu +48 değildir? A) -3 . -16B) 3 . 16C) -4 . -12D) 4 . -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1683 doğru , 1244 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -5 değildir? A) -25 ÷ 5B) 15 ÷ -3C) -20 ÷ -4D) 10 ÷ -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1582 doğru , 817 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru [(-3).(+10)] ÷ (-6) işleminin sonucu kaçtır? A) -5B) 5C) 180D) -180 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1500 doğru , 956 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (-3).(+2) + (-9) ÷ (+3) işleminin sonucu kaçtır? A) -3B) 3C) -9D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1034 doğru , 1290 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+16) ÷ (-4) = ❓ . (+2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2B) 2C) -8D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 724 doğru , 1148 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru ❓ ÷ (+4) = (-36) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -12B) 12C) -48D) 48 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 736 doğru , 877 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 4.780 + 4.220 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 860 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a.b = 24 ve a.b.c = 24 olduğuna göre c kaçtır? A) 0B) 1C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 837 doğru , 643 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Musa son dokuz günde yaptığı satışlardan toplam 700 TL kâr elde etmiştir.Musa bu dokuz günün dört gününde günde 50 şer TL zarar yapmıştır.Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir? A) 100 TLB) 140 TLC) 200 TLD) 240 TL Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 336 doğru , 909 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin üç yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 190 doğru , 749 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 30 oC olan yerden 3000 metre yükseklikteki dağın eteğine çıkmıştır.Çıkılan yerdeki hava sıcaklığı kaç derecedir? A) -2 oC B) -1 oC C) 0 oC D) 1 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 527 doğru , 588 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -6 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 16 0C sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 554 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir denizaltı her 15 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 3 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 249 doğru , 396 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 25 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 50 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 75 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 302 doğru , 528 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Meryem'in İsa'ya 1500 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 125 TL vererek Meryem İsa'dan 250 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 125 TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 498 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Bu sınavda 355 puan Ayşe'nin on yanlışı ve beş boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.
Buna göre bu sınavda kaç soru vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 562 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0