Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Daire grafiği

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmak için daire grafiği uygun bir yöntemdir.

Daire diliminin miktarı ile merkez açının ölçüsü arasında doğru orantı bulunmaktadır. daire tamamının miktarı360=daire dilimi miktarımerkez açı ölçüsü Doğru orantıda içler dışlar çarpımı eşit olduğundan
daire dilimi mikarı . 360 = daire tamamının miktarı . daire diliminin merkez açı ölçüsü

Soru
Grafik:Sınavda başarılı öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı
daire grafiği
Son matematik sınavındaki başarılı öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Başarılı kız öğrenci sayısı 70 olduğuna göre toplam kaç öğrenci başarılıdır?
Çözümü

  • 360 - 150 ile kızlara ait merkez açı ölçüsü 210o olarak bulunur.
  • Başarılı öğrenci x , dairenin tamamı 360o ise 70210=x360 orantısı kurulur.
  • İçler dışlar çarpımı ile 70.360 = x.210 olur.
  • Bilinmeyen yalnız bırakılır , önce 7 sonra 30 ile sadeleşirse sonuç 70.360210=10.36030=10.121= 120 olarak bulunur.
  • Doğru cevap 120 öğrencidir.