Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

7. sınıf veri işleme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Grafik:Satışların ürün grubuna göre dağılımı
7 sınıf veri işleme testi 1. sorusunun resmi
Bir markette bugün yapılan satışların ürün grubuna göre dağılımları yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu markette bugün 1500 TL tutarında meyve satışı yapıldığına göre , diğer ürün grubundan ne kadar satış yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Grafik:Bu haftaki koşulan mesafenin günlere göre dağılımı
7 sınıf veri işleme testi 2. sorusunun resmi
Atlet Süleyman'ın bu hafta koştuğu mesafenin günlere göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Süleyman Cumartesi günü 10 kilometre koştuğuna göre bu hafta kaç kilometre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
KişiMesafe (km)
Bekir180
Ömer270
Osman225
Ali135

Grafik:Araba kullanma mesafesinin kişilere göre dağılımı
7 sınıf veri işleme testi 3. sorusunun resmi
Araba ile seyahate çıkan dört kardeşin seyahat boyunca kullandıkları araba mesafesinin dağılımı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki Bekir'in kullandığı mesafeye ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Grafik:Yıllık biriktirilen miktar
7 sınıf veri işleme testi 4. sorusunun resmi
Firdevs'in son beş yılda biriktiriği para miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre açıklık ne kadardır?
A) 13 000B) 14 000C) 15 000D) 16 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
7 sınıf veri işleme testi 5. sorusunun resmi
İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre açıklık kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Grafik:Yıllık notlar
7 sınıf veri işleme testi 6. sorusunun resmi
Havva'nın son beş yıldaki Türkçe ve matematik notları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
İki ders arasındaki not farkının en fazla olduğu yıl hangisidir?
A) 2014B) 2015C) 2016D) 2017 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aritmetik ortalama , ortanca ve tepe değeri ortalama çeşitleridir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 83 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Arabası ile 6 saatlik yol alan Eyüp'ün bir saatte aldığı mesafeler 95 , 90 , 96 , 90 , 70 , 94 dir.
Buna göre Eyüp'ün bir saatte aldığı yolun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🏃
Atlet Hüseyin'in son dokuz günde günlük koştuğu mesafeler 5 , 15 , 20 , 8 , 6 , 14 , 19 , 17 , 13 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelerin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Meryem'in son altı günde verdiği sadakalar 2 , 8 , 17 , 11 , 1 ve 7 dir.
Buna göre Elif'in verdiği günlük sadakaların tepe değeri kaçtır?
A) 1B) 17C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Elif'in son 9 günde günlük çözdüğü sorular 24 , 15 , 28 , 20 , 17 , 35 , 19 , 25 ve 24 dür.
Buna göre Elif'in günlük çözdüğü sorulara ait aşağıdaki ortalama çeşitleri değerlerinden hangisi en küçüktür?
A) OrtancaB) Tepe değerC) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 7 sınıf veri işleme testi 12. sorusunun resmi
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayılar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aritmetik ortalaması 11 olan 9 sayıya 1 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 8 , 9 , 10 , 10 , 14 , 19 veri grubundan 19 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Tepe değerB) Ortanca değerC) Açıklık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Grafik:Tercih edilen meslekler
7 sınıf veri işleme testi 15. sorusunun resmi
Bir okuldaki öğrencilerin tercih ettiği mesleklerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
624 öğrenci bulunan okulda öğretmen ve mühendisliği eşit sayıda öğrenci tercih etmektedir.
Buna göre mühendisliği kaç öğrenci tercih etmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Grafik:Aylık satış miktarları
7 sınıf veri işleme testi 16. sorusunun resmi
Bir marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Ağustos ayında Temmuz ayına göre kaç TL azalış olmuştur?
A) 200B) 200 000C) 300D) 300 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Grafik:Yıllık verilen zekat
7 sınıf veri işleme testi 17. sorusunun resmi
Ahmet'in son beş yılda verdiği zekatlar yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre son beş yılda verilen zekatların aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Grafik:Yıllık gelir giderler
7 sınıf veri işleme testi 18. sorusunun resmi
Bir fabrikanın son beş yıldaki gelir ve giderleri yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre fabrika 2014 yılında zarar mı etmiştir yoksa kâr mı etmiştir?
A) ZararB) KârC) Gelir gider eşit Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Grafik:Aylık satış miktarları
7 sınıf veri işleme testi 19. sorusunun 1. resmi7 sınıf veri işleme testi 19. sorusunun 2. resmi
İki marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere .... denir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ortalamaB) aritmetik ortalamaC) ortanca (medyan)D) tepe değeri (mod) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir şirketin son altı aydaki aylık karları 2500 , 7500 , 3500 , 1500 , 9100 , 6500 TL dir.
Buna göre şirketin aylık karlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru İsmail'in son beş senedeki matematik notları 98 , 87 , 89 , 67 ve 79 dur.
Buna göre İsmail'in matematik notlarının ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir mağazada bu hafta satılan bilgisayar sayıları 21 , 10 , 49 , 67 , 33 , 75 ve 25 dir.
Buna göre bu haftaki bilgisayar satışlarının tepe değeri kaçtır?
A) 67B) 98C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Atlet Hüseyin'in son 8 günde günlük koştuğu mesafeler 13 , 15 , 16 , 8 , 20 , 17 , 9 , 8 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelere ait aşağıdaki ortalama çeşitlerinin değerlerinden hangisi en büyüktür?
A) OrtancaB) Tepe değerC) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
5010
6015
8010
9010

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun aritmetik ortalaması nedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 7 sınıf veri işleme testi 26. sorusunun resmi
48 öğrenci olan bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 63 , 71 ve 99 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Aritmetik ortalaması 18 olan 4 sayıya 8 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 8 , 9 , 10 , 10 , 14 , 19 , 27 veri grubundan 8 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değerB) Ortanca değerC) Aritmetik ortalamaD) Açıklık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 7 sınıf veri işleme testi 29. sorusunun resmi
Ahmet ile İbrahim'in son beş ayda okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin çizgi grafiği yukarıdaki gibidir.
İbrahim'in en az meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısı aynı ayda Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa daha azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0