Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Daire grafiği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
MeslekMiktar
Mühendis175
Doktor150
Öğretmen175
Diğer100

daire grafiği soruları 1. sorusunun resmi
Bir okuldaki öğrencilerin tercih ettiği mesleklerin sayısı yukarıdaki yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki doktorları tercih edenlere ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 375 doğru , 796 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Grafik:Bahçedeki çiçeklerin dağılımı
daire grafiği soruları 2. sorusunun resmi
Bahçedeki çiçeklerin türlerine göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bahçede 120 çiçek olduğuna bahçedeki papatya sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 945 doğru , 1470 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
GünKoştuğu mesafe (km)
Salı6
Cuma3
Cumartesi9

Grafik:Bu haftaki koşulan mesafenin günlere göre dağılımı
daire grafiği soruları 3. sorusunun resmi
Atlet Süleyman'ın bu hafta koştuğu mesafenin günlere göre dağılımı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki Cuma günkü koşuya ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 345 doğru , 419 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Harcama grubuMiktar (TL)
Giyim300
Fatura500
Yiyecek600
Diğer400

Grafik:Aylık harcamanın grublara göre dağılımı
daire grafiği soruları 4. sorusunun resmi
İsa'nın aylık harcamalarının dağılımı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki fatura grubuna ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 270 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Grafik:Satışların ürün grubuna göre dağılımı
daire grafiği soruları 5. sorusunun resmi
Bir markette bugün yapılan satışların ürün grubuna göre dağılımları yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Markette bugün 700 TL meyve , 650 TL sebze ve 450 TL lik diğer ürün grubundan satış yapılmıştır.
Buna göre meyve satışına ait daire dilminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 269 doğru , 581 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Grafik:Tercih edilen meslekler
daire grafiği soruları 6. sorusunun resmi
Bir okuldaki öğrencilerin tercih ettiği mesleklerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu okulda 600 öğrenci olduğuna göre öğretmenliği kaç öğrenci tercih etmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 345 doğru , 858 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Grafik:Bu haftaki koşulan mesafenin günlere göre dağılımı
daire grafiği soruları 7. sorusunun resmi
Atlet Süleyman'ın bu hafta koştuğu mesafenin günlere göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Süleyman bu hafta 30 kilometre koştuğuna göre Salı günü kaç kilometre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 384 doğru , 554 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
KişiMesafe (km)
Bekir100
Ömer150
Osman125
Ali75

Grafik:Araba kullanma mesafesinin kişilere göre dağılımı
daire grafiği soruları 8. sorusunun resmi
Araba ile seyahate çıkan dört kardeşin seyahat boyunca kullandıkları araba mesafesinin dağılımı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki Osman'ın kullandığı mesafeye ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 234 doğru , 344 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Grafik:Soruların konularına göre dağılımı
daire grafiği soruları 9. sorusunun resmi
Bir soru kitabındaki soruların konularına göre dağılımına ilişkin daire grafiği yukarıdaki gibidir.
Soru kitabında 540 soru olduğuna göre kitapta kaç İngilizce sorusu vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 337 doğru , 571 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Grafik:Aylık harcamanın grublara göre dağılımı
daire grafiği soruları 10. sorusunun resmi
İsa'nın aylık harcamalarının dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Aylık 1800 TL harcaması olan İsa'nın diğer harcama grubundan ne kadar harcaması vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 268 doğru , 513 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
MadalyaAdet
Altın5
Gümüş10
Bronz30

Grafik:Madalya dağılımı
daire grafiği soruları 11. sorusunun resmi
Türkiye'nin son olimpiyatlara aldığı madalyaların dağılımı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki gümüş madalyaya ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 225 doğru , 323 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Grafik:Sınavda başarılı öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı
daire grafiği soruları 12. sorusunun resmi
Son matematik sınavındaki başarılı öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Sınavı başarılı olan 108 öğrencinin 63 tanesi kız öğrencidir.
Grafikteki kız öğrencilere ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 180 doğru , 315 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Grafik:Bahçedeki çiçeklerin dağılımı
daire grafiği soruları 13. sorusunun resmi
Bahçedeki çiçeklerin türlerine göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre zambağa ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1595 doğru , 2059 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Grafik:Toplanan sadakanın günlere göre dağılımı
daire grafiği soruları 14. sorusunun resmi
Bir camide son dört günde toplanan sadakanın günlere göre dağılımı yukarıdaki grafiğindeki gibidir.
Cuma günü 345 TL sadaka toplandığına göre son dört günde ne kadar sadaka toplanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 469 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Grafik:Satışların ürün grubuna göre dağılımı
daire grafiği soruları 15. sorusunun resmi
Bir markette bugün yapılan satışların ürün grubuna göre dağılımları yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu markette bugün toplam 8000 TL tutarında satış yapıldığına göre , meyve satışı ne kadardır ?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 406 doğru , 1023 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Grafik:Satışların ürün grubuna göre dağılımı
daire grafiği soruları 16. sorusunun resmi
Bir markette bugün yapılan satışların ürün grubuna göre dağılımları yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Markette yapılan sebze satışı temizlik ürün grubundaki satışların 1,5 katı olduğuna göre grafikteki temizlik ürün grubuna ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 538 doğru , 2064 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Grafik:Tercih edilen meslekler
daire grafiği soruları 17. sorusunun resmi
Bir okuldaki öğrencilerin tercih ettiği mesleklerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre mühendisliği tercih eden öğrencilere ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1208 doğru , 1142 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Grafik:Bu haftaki koşulan mesafenin günlere göre dağılımı
daire grafiği soruları 18. sorusunun resmi
Atlet Süleyman'ın bu hafta koştuğu mesafenin günlere göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Süleyman'ın Cuma günü koştuğu mesafe Salı günkü mesafenin yarısı kadardır.
Buna göre Cumartesi günü koşulan mesafeye ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 986 doğru , 922 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Grafik:Araba kullanma mesafesinin kişilere göre dağılımı
daire grafiği soruları 19. sorusunun resmi
Araba ile seyahate çıkan dört kardeşin seyahat boyunca kullandıkları araba mesafesinin dağılımına ilişkin daire grafiği yukarıdaki gibidir.
Kardeşler toplam 900 km araba kulladıklarına göre Osman kaç kilometre araba kullanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 346 doğru , 776 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Grafik:Soruların konularına göre dağılımı
daire grafiği soruları 20. sorusunun resmi
Bir soru kitabındaki soruların konularına göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Kitapda 225 Türkçe , 200 fen bilimleri , 375 matematik ve 100 İngilizce sorusu olduğuna göre daire grafiğindeki matematiğe ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 157 doğru , 242 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Grafik:Aylık harcamanın grublara göre dağılımı
daire grafiği soruları 21. sorusunun resmi
İsa'nın aylık harcamalarının dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre diğer haracama grubuna ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1095 doğru , 669 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Grafik:Madalya dağılımı
daire grafiği soruları 22. sorusunun resmi
Türkiye'nin son olimpiyatlara aldığı madalyaların dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Türkiye olimpiyatlarda toplam 27 madalya aldığına göre bunun kaç tanesi altın madalyadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 456 doğru , 564 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Grafik:Sınavda başarılı öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı
daire grafiği soruları 23. sorusunun resmi
Son matematik sınavındaki başarılı öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Başarılı kız öğrenci sayısı 49 olduğuna göre toplam kaç öğrenci başarılıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 314 doğru , 1122 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
ÇiçekAdet
Gül64
Menekşe80
Lale96
Zambak60
Papatya180

Grafik:Bahçedeki çiçeklerin dağılımı
daire grafiği soruları 24. sorusunun resmi
Bahçedeki çiçeklerin türlerine göre dağılımı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki menekşeye ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Grafik:Toplanan yardımların günlere göre dağılımı
daire grafiği soruları 25. sorusunun resmi
Bir mahallede son dört günde toplanan yardımların günlere göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Salı 240 , Çarşamba 270 , Perşembe 225 ve Cuma 345 TL para toplandığına göre daire grafiğindeki Salı gününe ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 202 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Grafik:Okunan sayfaların günlere göre dağılımı
daire grafiği soruları 26. sorusunun resmi
Ahmet'in okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçe ) sayfa sayısının günlere göre dağılımları yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Ahmet Salı günü 4 sayfa , Perşembe günü 12 sayfa , Cuma ve Cumartesi günleri 8 sayfa meal okuduğuna göre beş günde toplam kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 655 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0