Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Veri grubundaki sayıların toplamanın veri sayısına bölümü ile .... bulunur.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ortalamaB) aritmetik ortalamaC) ortanca (medyan)D) tepe değeri (mod) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1156 doğru , 372 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Veri grubunun ortanca değeri muhakkak veri grubunda olmalıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 524 doğru , 844 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Meryem'in son altı günde verdiği sadakalar 2 , 8 , 17 , 11 , 3 ve 7 dir.
Buna göre Elif'in verdiği günlük sadakaların aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 780 doğru , 411 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 🏃
Atlet Hüseyin'in son dokuz günde günlük koştuğu mesafeler 5 , 15 , 20 , 8 , 6 , 14 , 19 , 17 , 13 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelerin ortanca değeri nedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 651 doğru , 667 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Arabası ile 8 saatlik yol alan Eyüp'ün bir saatte aldığı mesafeler 95 , 92 , 96 , 20 , 70 , 94 , 96 , 85 dir.
Buna göre Eyüp'ün bir saatte aldığı yolun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 435 doğru , 701 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Elif'in son 10 günde günlük çözdüğü sorular 30 , 18 , 25 , 17 , 20 , 16 , 30 , 19 , 26 , 28 dir.
Buna göre Elif'in günlük çözdüğü sorulara ait aşağıdaki ortalama çeşitlerin değerlerinden hangisi en küçüktür?
A) OrtancaB) Tepe değerC) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 316 doğru , 358 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
5015
6020
8015
905

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun tepe değeri nedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 384 doğru , 610 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları 8. sorusunun resmi
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayılar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 190 doğru , 456 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aritmetik ortalaması 15 olan 4 sayıya 20 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 142 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 8 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 19 veri grubundan bir tane 8 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değerB) Ortanca değerC) Aritmetik ortalamaD) Açıklık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 344 doğru , 257 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir veri grubundaki sayılar sıralandığında ortada iki değer olursa ortanca değerini hesaplamak için bu iki değerin aritmetik ortalaması alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 677 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru İsmail'in son beş senedeki matematik notları 98 , 87 , 89 , 67 ve 79 dur.
Buna göre İsmail'in matematik notlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 452 doğru , 288 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir mağazada bu hafta satılan bilgisayar sayıları 21 , 10 , 49 , 67 , 33 , 75 ve 25'dir.
Buna göre bu haftaki bilgisayar satışlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 410 doğru , 183 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Atlet Hüseyin'in son 12 günde günlük koştuğu mesafeler 14 , 16 , 5 , 12 , 18 , 6 , 9 , 10 , 7 , 20 , 8 , 14 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelere ait aşağıdaki ortalama çeşitleri değerlerinden hangisi en küçüktür?
A) OrtancaB) Tepe değerC) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 264 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları 15. sorusunun resmi
48 kişilik bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 63 , 71 ve 99 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 265 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Aritmetik ortalaması 15 olan 7 sayıya 7 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 6 , 7 , 10 , 10 , 10 , 18 veri grubundan 18 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Tepe değerB) Ortanca değerC) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 288 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru İsmail'in son beş senedeki matematik notları 98 , 87 , 89 , 67 ve 79 dur.
Buna göre İsmail'in matematik notlarının tepe değeri kaçtır?
A) 67B) 98C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 535 doğru , 232 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir şirketin son altı aydaki aylık karları 2500 , 7500 , 3500 , 1500 , 9100 , 6500 TL dir.
Buna göre şirketin aylık karlarının tepe değeri kaçtır?
A) 1500B) 9100C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 614 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 14 , 21 veri grubundan 21 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değerB) Ortanca değerC) Aritmetik ortalamaD) Açıklık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Verilerin en yüksek veya en düşük değerleri ortancayı etkiler.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 451 doğru , 313 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir mağazada bu hafta satılan bilgisayar sayıları 21 , 10 , 49 , 67 , 33 , 75 ve 25 dir.
Buna göre bu haftaki bilgisayar satışlarının ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 310 doğru , 184 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Ahmet'in son günlerde günlük okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) sayfa sayıları 17 , 21 , 14 , 16 , 19 , 20 , 17 , 16 dır.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 421 doğru , 194 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0