Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Çizgi grafiği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Grafik:Aylık satış miktarları
çizgi grafiği soruları 1. sorusunun resmi
Bir marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre marketin dört günlük satış miktarlarının ortanca değeri kaçtır?
A) 300 000B) 350 000C) 400 000D) 450 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 710 doğru , 1186 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
çizgi grafiği soruları 2. sorusunun resmi
İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre son dört gündeki sıcaklığın aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 15B) 15,25C) 15,50D) 15,75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 461 doğru , 876 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Grafik:Yıllık verilen zekat
çizgi grafiği soruları 3. sorusunun resmi
Ahmet'in son beş yılda verdiği zekatlar yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre 2017 yılındaki zekat miktarı ile 2016 yılındakini karşılaştırdığınızda aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşırsınız?
A) ArtmıştırB) AzalmıştırC) Aynıdır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 603 doğru , 408 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Grafik:Aylık üretim miktarları
çizgi grafiği soruları 4. sorusunun resmi
Konya'da aylık buğday ve mısır üretim miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Grafiğe göre Temmuz ayındaki mısır üretimi buğday üretiminden kaç ton daha fazladır?
A) 10 000B) 20 000C) 30 000D) 40 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 536 doğru , 343 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Grafik:Yıllık gelir giderler
çizgi grafiği soruları 5. sorusunun resmi
Bir fabrikanın son beş yıldaki gelir ve giderleri yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre fabrika 2017 yılında zarar mı etmiştir yoksa kâr mı etmiştir?
A) ZararB) KârC) Gelir gider eşit Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 426 doğru , 347 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Grafik:Yıllık notlar
çizgi grafiği soruları 6. sorusunun resmi
Havva'nın son beş yıldaki Türkçe ve matematik notları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
2016 yılında Havva'nın Türkçe notu ile matematik notu farkı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 288 doğru , 334 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Grafik:Haftalık satılan ürünler
çizgi grafiği soruları 7. sorusunun resmi
Bir mağazada son dört günde satılan cep telefonu ve tablet miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre hangi hafta tablet satışı cep telefonu satışından daha fazladır?
A) 1.haftaB) 2.haftaC) 3.haftaD) 4.hafta Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 361 doğru , 276 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Grafik:Günlük çözülen sorular
çizgi grafiği soruları 8. sorusunun resmi
Ahmet ve Mustafa'nın son dört günde çözdüğü sorular yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Grafiğe göre Ahmet kaç gün Mustafa'dan fazla soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 275 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Grafik:Günlük koşulan mesafeler
çizgi grafiği soruları 9. sorusunun resmi
Adem ile İbrahim'in günlük koştuğu mesafeler yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Grafiğe göre Adem'in dört günlük aritmetik ortalaması ile İbrahim'in dört günlük ortanca değeri farkı kaçtır?
A) 1B) 1,5C) 2D) 2,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 205 doğru , 383 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Grafik:Yıllık biriktirilen miktar
çizgi grafiği soruları 10. sorusunun resmi
Firdevs'in son beş yılda biriktiriği para miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre Firdevs aşağıdakilerden hangi yılda bir önceki yıldan daha fazla para biriktirmiştir?
A) 2015B) 2016C) 2017 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 459 doğru , 463 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Grafik:Aylık satış miktarları
çizgi grafiği soruları 11. sorusunun resmi
İki marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Aşağıdaki aylardan hangisinde iki marketin satış miktarları aynıdır?
A) HaziranB) TemmuzC) AğustosD) Eylül Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
çizgi grafiği soruları 12. sorusunun resmi
Ankara ve İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Hangi günde Ankara İstanbul'dan daha sıcaktır?
A) PazartesiB) SalıC) ÇarşambaD) Perşembe Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 222 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Grafik:Yıllık biriktirilen miktar
çizgi grafiği soruları 13. sorusunun resmi
Hatice ve Firdevs'in son beş yılda biriktiriği para miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre bir yılda Firdevs Hatice'den en fazla kaç TL para biriktirmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 254 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Grafik:Yıllık verilen zekat
çizgi grafiği soruları 14. sorusunun resmi
Süleyman ve Yusuf'un son beş yılda verdiği zekatlar yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre hangi yılda Süleyman Yusuf'tan daha fazla zekat vermiştir?
A) 2014B) 2015C) 2017D) 2018 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Grafik:Aylık üretim miktarları
çizgi grafiği soruları 15. sorusunun 1. resmiçizgi grafiği soruları 15. sorusunun 2. resmi
Kayseri ve Konya'da aylık buğday üretim miktarları yukarıdaki çizgi grafiklerindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 260 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Grafik:Yıllık biriktirilen miktar
çizgi grafiği soruları 16. sorusunun 1. resmiçizgi grafiği soruları 16. sorusunun 2. resmi
Meryem ve Firdevs'in son beş yılda biriktiriği para miktarları yukarıdaki çizgi grafiklerindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 120 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
çizgi grafiği soruları 17. sorusunun 1. resmiçizgi grafiği soruları 17. sorusunun 2. resmi
Ankara ve İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiklerindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) DoğruB) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 277 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru çizgi grafiği soruları 18. sorusunun resmi
Ahmet ile İbrahim'in son beş ayda okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin çizgi grafiği yukarıdaki gibidir.
Ahmet'in en fazla meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısı aynı ayda İbrahim'in okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 265 doğru , 535 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0