Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Bölünebilme kuralları

Tam sayılarda bölünebilme kuralları

A,B,C,K birer doğal sayı , B ≠ 0 olmak üzere ;
ABCK
bölme işlemi yukarıdaki gibi gösterilir.

 • Buradan A = B . C + K eşitliği yazılabilir.
 • 0 ≤ K < B olur.
 • K = 0 ise A sayısı B sayısına kalansız bölünebilir.
 • K < C ise bölen ile bölüm yer değiştirirse kalan değişmez.

 • 2 ile bölünebilme
  Birler basamağındaki rakamı çift olan doğal sayılar 2 ile bölünebilir.
  Bir doğal sayının 2 ile bölümünden kalan , o sayının birler basamağındaki rakamın 2 ile bölümünden kalana eşittir.
 • 3 ile bölünebilme
  Rakamları toplamı 3 ün katı olan doğal sayılar 3 ile bölünebilir.
  Bir doğal sayının 3 ile bölümünden kalan , o sayının rakamlar toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.
 • 4 ile bölünebilme
  Bir doğal sayının son iki basamağını oluşturan sayı 4 ile bölünebiliyorsa sayı 4 ile bölünebilir.
  Bir doğal sayının 4 ile bölümünden kalan , o sayının son iki basamağındaki sayının 4 ile bölümünden kalana eşittir.
  Son iki basamağı 00 olan doğal sayılarda 4 ile bölünür.
 • 5 ile bölünebilme
  Birler basamağında 0 veya 5 olan doğal sayılar 5 ile bölünebilir.
  Bir doğal sayının 5 ile bölümünden kalan , o sayının birler basamağının 5 ile bölümünden kalana eşittir.
 • 8 ile bölünebilme
  Bir doğal sayının son üç basamağını oluşturan sayı 8 ile bölünebiliyorsa sayı 8 ile bölünebilir.
  Bir doğal sayının 8 ile bölümünden kalan , o sayının son üç basamağındaki sayının 8 ile bölümünden kalana eşittir.
  Son üç basamağı 000 olan doğal sayılarda 8 ile bölünür.
 • 9 ile bölünebilme
  Rakamları toplamı 9 un katı olan doğal sayılar 9 ile bölünebilir.
  Bir sayının 9 ile bölümünden kalan , o sayının rakamlar toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir.
 • 10 ile bölünebilme
  Birler basamağında 0 olan doğal sayılar 10 ile bölünebilir.
  Bir doğal sayının 10 ile bölümünden kalan , o sayının birler basamağındaki rakama eşittir.
 • 11 ile bölünebilme
  Bir doğal sayının rakamları sağdan sola doğru +,-,+,... şeklinde işaretlenir.+ ların toplamı - lerin toplamında çıkarılır.İşlem sonucu 11 in katı ise verilen sayı 11 ile bölünebilir.
  Bir doğal sayının 11 ile bölümünden kalan , + ların toplamından - lerin toplamının çıkarılması ile bulunan sayının 11 ile bölümünden kalana eşittir.
  a b c d e+ - + - + (a + c + e) - (b + d) = 11k (k ∈ Z) ise abcde sayısı 11 ile bölünür.

Aralarında asal olan sayıların çarpımına bölünebilme

a,b ∈ N+ olmak üzere a ve b nin 1 den başka ortak pozitif böleni yoksa a ve b ye aralarında asal sayılar denir.

a ve b aralarında asal sayılar olmak üzere a ve b ile bölünebilen doğal sayı a . b ile bölünebilir.

 • 2 ve 3 ile bölünebilen sayılar 2 . 3 = 6 ile bölünebilir.
 • 3 ve 4 ile bölünebilen sayılar 3 . 4 = 12 ile bölünebilir.
 • 3 ve 5 ile bölünebilen sayılar 3 . 5 = 15 ile bölünebilir.

Bir x tam sayısının m doğal sayısına bölümünden kalan {0,1,2,...,m-1} kümesinin elemanlarından birisidir.