Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Sayı kümeleri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İrrasyonel sayılar sayı doğrusunu tam doldurur.
  • Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır.
  • Rasyonel sayıların paydası sıfır olabilir.
  • 2 bir irrasyonel sayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3183 doğru , 4060 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Rakamları birbirinden farklı en küçük üç basamaklı doğal sayı ile yine rakamları birbirinden farklı en büyük iki basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1125 doğru , 5607 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru İki basamaklı ab sayısının rakamları yer değişirse sayı 36 azalmaktadır.Buna göre en büyük ab kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 756 doğru , 4915 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru a , b ve c birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. 2a + 5b + 4c ifadesinin en küçük tam sayı değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1381 doğru , 4057 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru x ve y birer pozitif tam sayıdır. 2x + 3y = 32 olduğuna göre y yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1094 doğru , 3808 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Ç = Çift sayı , T = Tek sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ç + Ç = ÇB) T - T = ÇC) T + Ç = ÇD) T.Ç = Ç E) Çn = Ç (n ∈ Z+) Cevabını kontrol et

Bu soruya 2708 doğru , 1915 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi tanımsızdır? A) a0 B) 0a C) 00 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2452 doğru , 2343 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0,5 bir rasyonel sayı değildir. B) 0a = 0 C) 2 bir rasyonel sayı değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1849 doğru , 2253 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) N ⊂ Z B) Qı ⊂ R C) Z ⊂ QD) Q ⊂ R E) Qı ∩ Q = R Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1402 doğru , 1967 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x , y ve z pozitif tam sayı , 7x = y2 = z olduğuna z nin alabileceği en büyük değer için x + y + z kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 444 doğru , 2760 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 14x - 5 ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 3089 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
  • I) (a3 + 1) bir rasyonel sayıdır.
  • II) (32 - a) bir irrasyonel sayıdır.
  • III) (-10 + a) bir irrasyonel sayıdır.
a bir irrasyonel sayı olduğuna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 389 doğru , 817 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0