Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Sayı kümeleri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İrrasyonel sayılar sayı doğrusunu tam doldurur.
  • Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır.
  • Rasyonel sayıların paydası sıfır olabilir.
  • 2 bir irrasyonel sayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3197 doğru , 4084 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Rakamları birbirinden farklı en küçük üç basamaklı doğal sayı ile yine rakamları birbirinden farklı en büyük iki basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1128 doğru , 5635 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru İki basamaklı ab sayısının rakamları yer değişirse sayı 36 azalmaktadır.Buna göre en büyük ab kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 759 doğru , 4934 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru a , b ve c birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. 2a + 5b + 4c ifadesinin en küçük tam sayı değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1385 doğru , 4068 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru x ve y birer pozitif tam sayıdır. 2x + 3y = 32 olduğuna göre y yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1097 doğru , 3817 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Ç = Çift sayı , T = Tek sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ç + Ç = ÇB) T - T = ÇC) T + Ç = ÇD) T.Ç = Ç E) Çn = Ç (n ∈ Z+) Cevabını kontrol et

Bu soruya 2717 doğru , 1923 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi tanımsızdır? A) a0 B) 0a C) 00 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2461 doğru , 2348 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0,5 bir rasyonel sayı değildir. B) 0a = 0 C) 2 bir rasyonel sayı değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1854 doğru , 2260 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) N ⊂ Z B) Qı ⊂ R C) Z ⊂ QD) Q ⊂ R E) Qı ∩ Q = R Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1408 doğru , 1972 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x , y ve z pozitif tam sayı , 7x = y2 = z olduğuna z nin alabileceği en büyük değer için x + y + z kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 447 doğru , 2767 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 14x - 5 ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 3098 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
  • I) (a3 + 1) bir rasyonel sayıdır.
  • II) (32 - a) bir irrasyonel sayıdır.
  • III) (-10 + a) bir irrasyonel sayıdır.
a bir irrasyonel sayı olduğuna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 391 doğru , 823 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0