Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi 1. sorusunun resmi
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0B) 2x + y - 2 = 0C) 2x - y - 2 = 0D) 2x + y + 2 = 0E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 379 doğru , 985 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
  • 2x + y = 3
  • x - y = 6
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?
A) ÇK = ∅B) ÇK = {3}C) ÇK = {-3}D) ÇK = {3,-3}E) ÇK = {(3,-3)} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 437 doğru , 1311 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
  • 1x+2y=32
  • 2x+1y=14
denklem sisteminde y = ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 706 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
  • x + y = 2
  • 2x - 3y = 5
denklem sisteminde x= ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 231 doğru , 549 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a , b ∈ Z+ olmak üzere
  • ax + by = 10
  • 2ax + 3by = 25
denklem sisteminin çözüm kümesinin bir elemanı elemanı (x,y) şeklinde olduğu ve ÇK = {(53,52)} olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 269 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki doğrular (2,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru x eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru m , n ∈ R olmak üzere
  • 2x -2my - 3 = 0
  • 2nx - 4y + 1 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanı olduğuna göre m.n kaç olamaz?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2x - 3y = 6
x - y = -2
B)
2x + 3y = 6
x + y = -2
C)
2x - 3y = -6
x + y = 2
D)
2x + 3y = 6
x - y = 2
E)
2x + 3y = -6
x - y = 2
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 217 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi 9. sorusunun resmi
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizliğin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x + y ≤ 4B) 2x + y > 4C) 2x + y ≥ 4D) x + 2y < 4 E) x + 2y > 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 261 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
x + y ≥ -2
x - 2y ≥ 4
B)
x + y > -2
x - 2y > 4
C)
x + y > -2
x - 2y > 4
D)
x + y ≤ -2
x - 2y ≥ 4
E)
x + y ≥ -2
x - 2y ≤ 4
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y > 6
2x - 3y ≤ 4
B)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≥ 4
C)
3x + 2y ≥ 6
2x - 3y < 4
D)
3x + 2y > 6
2x - 3y ≥ 4
E)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≤ 4
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem eşitsizlik testi 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2x - y < -3
3x + y > 2
B)
2x - y > -3
3x + y < 2
C)
2x - y ≥ -3
3x + y ≤ 2
D)
2x - y ≥ -3
3x + y ≥ 2
E)
2x - y > -3
3x + y > 2
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 184 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0