Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Birinci dereceden denklem eşitsizlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  1. a , b ∈ R olmak üzere {x| a < x < b , x ∈ R } kümesine karşılık gelen a ve b arasındaki tüm gerçek sayıların oluşturduğu aralığa açık aralık denir.
  2. Yukarıdaki açık aralık (a,b) şeklinde gösterilir.
  3. Yukarıdaki açık aralığın sayı doğrusunda gösterimi ab şeklinde olur.
Yukarıdakileriden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) I , II ve III Cevabını kontrol et

Bu soruya 124 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Davut -3 veya -3 den küçük bir sayı tutmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu aralığı göstermektedir? A) (−∞ , -3)B) (−∞ , -3]C) (-3 , ∞)D) [-3 , ∞)E) [-3 , ∞] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A = {x | -2 ≤ x < 5 , x ∈ R } ve B = {x | -5 < x ≤ 2 , x ∈ R } olmak üzere A ∩ B kümesinin belirttiği aralığın sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -22 B) -22 C) -22 D) -55 E) -25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -2 ≤ x < 6 ve -5 < y < 9 olduğuna göre 3x + 2y ifadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [-19,39)B) [-16,36)C) (-19,39)D) (-16,36)E) (-5,9) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2x + (a - 1)y + 3 = 0 birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.Denklemin değişkeni x olduğuna göre a nın değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3x - 8 = 0 denkleminin N kümesinde çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅B) ÇK = { 8 } C) ÇK = { 83 } D) ÇK = { 38 } E) ÇK = { 3 } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru (a + 4)x + 2b + 6 = 0 denkleminde ÇK = R olduğuna göre a.b değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru x + 23x + 6= 13 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅B) ÇK = { -2 } C) ÇK = R D) ÇK = { ∅ , -2 } E) ÇK = R - { -2 } Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru x + 5 > 3 eşitsizliğinin çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 35 B) 35 C) -2 D) -2 E) -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x , y ∈ R , -5 ≤ x < 4 , -3 ≤ y ≤ 8 olmak üzere 3x + 2y nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 10 + 2x < 3x - 1 < 2x + 40 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hagisidir? A) 1141 B) 1042 C) 1142 D) 1241 E) 1041 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 181x<13 ve -12<1y<-19 olmak üzere x.y nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) -72 ≤ x.y < -6B) -72 < x.y < -6C) -27 < x.y < -16D) -27 ≤ x.y < -16E) -27 < x.y ≤ -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru |5 - 2| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 - 2 B) 2- 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru |x - 2| + |-2x + 6| ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru |x - 5| = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅B) ÇK = {4}C) ÇK = {6}D) ÇK = {4,6} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru |3x - 3| + |4x - 4| = 21 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅B) ÇK = {-6}C) ÇK = {8}D) ÇK = {-6,8} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru |3x - 3| + x = 21 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅B) ÇK = {-9}C) ÇK = {6}D) ÇK = {-9,6} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru |2x - 1| ≥ 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = [3,∞)B) ÇK = {1,2}C) ÇK = [-1,2]D) ÇK = ( -∞ , -1] ∪ [2 , ∞)E) ÇK = ( -∞ , -1] ∩ [2 , ∞) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru |x - 1| ≤ -2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ÇK = ∅B) ÇK = {-1,3}C) ÇK = [-1,3]D) ÇK = [-1,∞]E) ÇK = [3,∞] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 20. sorusunun resmi
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0B) 2x + y - 2 = 0C) 2x - y - 2 = 0D) 2x + y + 2 = 0E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
  • x + 3y = 2
  • x - y = 6
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?
A) ÇK = ∅B) ÇK = {5}C) ÇK = {-1}D) ÇK = {-1,5}E) ÇK = {(5,-1)} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki doğru (2,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru y eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru m , n ∈ R olmak üzere
  • 3x -4my + 3 = 0
  • 4nx - 16y - 1 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanı olduğuna göre m.n kaç olamaz?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y = -6
x - y = -3
B)
3x + 2y = 6
x + y = -3
C)
3x - 2y = -6
x + y = 3
D)
3x + 2y = 6
x - y = 3
E)
3x + 2y = -6
x - y = 3
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 25. sorusunun resmi
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizliğin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x + y < 4B) 2x + y ≥ 4C) 2x + y ≤ 4D) x + 2y < 4 E) x + 2y > 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 26. sorusunun resmi
Aşağıdaki seçeneklerden hangi eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A)
x - 2y ≥ -2
x - 2y ≤ 2
B)
x - 2y ≤ -2
x - 2y ≤ 2
C)
2x - y ≥ -2
x - 2y ≤ 2
D)
x - 2y ≤ -2
x - 2y ≥ 2
E)
2x - y ≤ -2
x - 2y ≥ 2
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru birinci dereceden denklem eşitsizlik testi 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x + 2y > 6
2x - 3y > 4
B)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≥ 4
C)
3x + 2y ≥ 6
2x - 3y > 4
D)
3x + 2y > 6
2x - 3y < 4
E)
3x + 2y < 6
2x - 3y ≤ 4
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0