Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Denklemler eşitsizliklerle ilgili uygulamalar

Oran ve orantı

 • İki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.
 • a ve b ∈ R olmak üzere a nın b ye oranı ab veya a : b ( b ≠ 0 ) şeklinde gösterilir.
 • İki veya daha fazla oranın eşitliğine ise orantı denir.
  ab = cd ( a:b = c:d ) ikili orantı,
  ab = cd = e f üçlü orantı
  orantı denir.
  ab = cd = k olmak üzere k ∈ R sayısına orantı sabiti denir.
 • ab = cd = k orantısında;
  • İçler dışlar çarpımı eşittir.
   a . d = b . c
  • İçteki terimler yer değiştirebilir.
   db = ca
  • Dıştaki terimler yer değiştirebilir.
   ac = bd
  • Paylar toplamı paydalar toplamına bölünürse orantı sabiti değişmez.
   a + cb + d = k
  • İki oranın çarpımı orantı sabitinin karesine eşittir.
   a . cb . d = k2
 • İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa iki çokluk doğru orantılıdır.
  x ile y doğru orantılı ise xy = k ve x = k . y olur.
 • İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyor veya biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa iki çokluk ters orantılıdır.
  . x ile y ters orantılı ise x . y = k veya x = ky olur.
 • İçerisinde birden fazla orantı bulunduran orantılara bileşik orantı denir.
  x,y ile doğru , z ile ters orantılı ise x . yz = k olur.

Hız ve hareket

 • Birim zamanda alınan yol miktarına hız denir.
 • Farklı birim zamanlarda alınan yol miktarı aynı ise hareket eden sabit hızlıdır.
 • Hızı sabit olan bir hareketlinin aldığı yol , zaman ve hız ile doğru orantılıdır.
 • Yol = Hız . Zaman
 • Hareketlinin aldığı toplam yolun toplam zamana oranı ile hareketlinin ortalama hızı bulunur.
 • Ortalama hız = Toplam yolToplam zaman