Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Sayı kümeleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İrrasyonel sayılar kümesi İ ile gösterilir.
  • Her tam sayı bir doğal sayıdır.
  • Rasyonel sayılar sayı doğrusunu tam doldurur.
  • En büyük negatif tam sayı sıfırdır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 873 doğru , 7711 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Rakamları birbirinden farklı en büyük üç basamaklı doğal sayı ile yine rakamları birbirinden farklı en küçük iki basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2194 doğru , 4891 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru a ve b birer doğal sayıdır. a.b = 27 olduğuna göre a + b en fazla kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4516 doğru , 2987 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru a , b ve c birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. 2a + b + 3c = 25 ifadesinde b nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2062 doğru , 4248 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a ve b birer doğal sayıdır. 3x + 5y = 25 olduğuna göre x yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2054 doğru , 3513 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5125.1975 + 2964 işlemi sonucu tek midir çift midir? A) TekB) Çift Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3535 doğru , 1702 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayı değildir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3897 doğru , 1907 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının toplamı 85 dir.Bu sayılardan iki tanesi 25 den büyük , üç tanesi ise tek sayı olduğuna göre en büyüğü en çok kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 621 doğru , 3077 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 5x - 2 ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 511 doğru , 3305 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x ve y bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden kaç tanesi xy şeklinde yazılamaz ?
  • 1445
  • 49
  • 7,9
  • 10,6
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 2047 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0