Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Denklem sistemleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru denklem sistemleri testi 1. sorusunun resmi
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0B) 2x + y - 2 = 0C) 2x - y - 2 = 0D) 2x + y + 2 = 0E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4y + 2x = 22
y - 2x = -2
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(2,5)}B) ÇK = {(5,2)}C) ÇK = {(4,3)}D) ÇK = {(3,4)}E) ÇK = ∅ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 2y + 3x = 4
2y + x = 8
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(5,-2)}B) ÇK = {(-2,5)}C) ÇK = {(4,0)}D) ÇK = {(0,4)}E) ÇK = ∅ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 2y + x = 9
2y - x = -1
denklem sistemini sağlayan x in değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a , b ∈ Z+ olmak üzere
  • ax + by = 10
  • 3ax + 2by = 26
denklem sisteminin çözüm kümesinin bir elemanı elemanı (x,y) şeklinde olduğu ve ÇK = {(3,1)} olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru denklem sistemleri testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki doğru (-3,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru y eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Denklem sistemlerinde
  1. iki doğru kesişirse çözüm kümesi tek elemanlıdır.
  2. iki doğru çakışıksa çözüm kümesi boş kümedir.
  3. iki doğru paralel ise çözüm kümesinde sonsuz elemanlıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I, IIE) I,II,III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
  • 6x + ay + 10 = 0
  • 3x + 2y - 2 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru denklem sistemleri testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x - 2y = 6
x - y = 2
B)
3x + 2y = 6
x + y = 2
C)
3x - 2y = 6
x + y = 2
D)
3x + 2y = 6
x - y = 2
E)
3x + 2y = 6
x - y = -2
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0