Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Dik üçgen ve trigonometri

Pisagor teoremi

 • Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi , dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir.Buna Pisagor teoremi denir.
 • pisagor teoremi
  Yukarıdaki dik üçgende a2 + b2 = c2

Oklid teoremi

 • Bir dik üçgende hipotenüse ait yüksekliğin uzunluğunun karesi , bu yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların uzunluklarının çarpımına eşittir.Buna Oklid teoremi veya Oklid yükseklik bağıntısı denir.
 • oklid teoremi
  Yukarıdaki dik üçgende h2 = p.k
 • oklid dik kenar bağıntıları
  Yukarıdaki şekilde
  • b2 = k.a
  • c2 = p.a
  olur.Bu eşitlikler Oklid'in dik kenar bağıntıları denir.

Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları

Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları
 • Bir dik üçgende bir dar açının karşısındaki dik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına o açının sinüsü denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının sinüsü sin⍺ şeklinde gösterilir.
  sin⍺ = karşı dik kenar uzunluğuhipotenüs uzunluğu = bc
 • Bir dik üçgende bir dar açının komşu dik kenar uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına o açının kosinüsü denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının cosinüsü cos⍺ şeklinde gösterilir.
  cos⍺ = komşu dik kenar uzunluğuhipotenüs uzunluğu = ac
 • Bir dik üçgende bir dar açının karşısında bulunan dik kenarın uzunluğunun , komşu dik kenar uzunluğuna oranına o açının tanjantı denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının tanjantı tan⍺ şeklinde gösterilir.
  tan⍺ = karşı dik kenar uzunluğukomşu dik kenar uzunluğu = ba
  tan⍺ = sin⍺cos⍺ olur.
 • Bir dik üçgende bir dar açının komşu dik kenar uzunluğunun , karşısında bulunan dik kenarın uzunluğuna oranına o açının kotanjantı denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının kotanjantı cot⍺ şeklinde gösterilir.
  cot⍺ = komşu dik kenar uzunluğukarşı dik kenar uzunluğu = ab
  cot⍺ = cos⍺sin⍺ olur.
  tan⍺ = 1cot⍺ olur.
Baçı açıların trigonometrik oranları
Açısincostancot
30o12321331
60o32123113
45o1212 1 1

Birim çember

 • Merkezi orjin ve yarıçapı 1 birim olan çembere birim çember denir.
 • birim çember
  Yukarıdaki birim çemberde POH dik üçgeninde cos⍺ = x ve sin⍺ = y olur.Bu yüzden P(x,y) = P(cos⍺,sin⍺) olur.
  P noktasının apsisi cos⍺ , ordinat sin⍺ dir.x eksenine kosinüs ekseni , y eksenine ise sinüs ekseni denir.

Geniş açıların sinüsleri pozitif , diğer trigonometrik oranları ise negatiftir.

Açısincostancot
0o010tanımsız
90o10tanımsız0
180o0-10tanımsız