Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [YA] (CAZ) açısının açıortayı olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |DE| = |FM| , m(DFE) = m(MEF) , m(EFM) = m(DEF) , [FN] ve [EO] açıortay olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) |FO| = |NE|B) |DF| = |EM| C) |NF| = |OE| D) |DN| = |OF| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 3. sorusunun resmi
(ABC)(CED) olduğuna göre |DE| + |AB| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde A , B ve C ile E , B ve D noktaları doğrusal ,|AB| = 7 , |BE| = 8 , |AE| = 10 , |BC| = 353 , |DB| = 433 ve |CD| = X3 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [PR] // [LM] , |PR| = 6 , |LM| = 12 birim olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (ACB)~(EDB) olduğuna göre |CB| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB] // [DE] , 4|EC| = 3|BE| olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |BD|= 5 , |BE|= 10 , |DA|= 8 , |EC| = 16 , m(BDE) = 105o , m(DBE) = 5xo vem(ACB) = 4x + 3o olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB] // [EF] // [DC] , |FC| = 4|BF| , |AE| = 4 br ,ve |ED|= 3x + 1 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları 10. sorusunun resmi
2,1 m boyundaki mavi direk ile 1,4 m boyundaki yeşil direğin gölgelerinin uç noktaları yeşil direkten 132 cm ilerideki A noktasında birleşmiştir.İki direkte yere dik olduklarına göre iki direk arası uzaklık kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0