Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgenlerde temel kavramlar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB // [PR , m(BAC) = 70o ve m(CPR) = 110o dir.
Buna göre m(ACP) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 218 doğru , 536 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde YZ // AB , m(BED) = 14x + 24 ve m(EFY) = 5x + 4 derecedir.
Buna göre m(CFZ) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 361 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde AB // EF , m(BAC) = 153o , m(ACD) = 140o ve m(CDE) = 130o dir.
Buna göre m(DEF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 282 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir üçgenin iç açıları 2 , 3 ve 5 sayıları ile orantılıdır.Buna göre en küçük açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 258 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(DBC) = 130o , m(ACE) = 117o olduğuna göre m(BAF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |BD| = |BF| ve |EC| = |FC| ve m(DFE) = 46o olduğuna göre m(BAC) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 308 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen , [CD] açıortay ve |CD| = |CE| olduğuna göre m(BAE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AF açıortay , m(GCD) = 130o ve m(HBE) = 60o olduğuna göre m(BDA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AB| = |BD| , |AC| = |BC| , m(DBA) = 110o ve m(CAD) = 78o olduğuna göre m(BCA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 184 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir ABC üçgeninde |AB| < |BC| , m(BAC) = 4x - 11 , m(ACB) = 2x + 13 ve x bir doğal sayı olduğuna göre x en az kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 187 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABC üçgeninde |AD| = 5 , |DB| = 6 ,|AE| = 7 ,|EC| = 6 ,|DE| = 6 ve |BC| = 14 birim olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) m(DAE) B) m(ADE) C) m(AED) D) m(ABC) E) m(ACB) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru ABC üçgeninde |AB| = 7 , |AC| = 10 ve |BC| = 2x + 1 olduğuna göre x in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 183 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekle göre x in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 273 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru üçgenlerde temel kavramlar testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekle göre x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 193 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0