Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Üçgenin yardımcı elemanları

Üçgenin iç ve dış açıortayları

 • Üçgenin bir iç açısını iki eşit parçaya bölen ışına iç açıortay , bir dış açısını iki eşit parçaya bölen ışına ise dış açıortay denir.
  üçgen iç ve dış açıortay
  Yukarıdaki ABC üçgeninde [AN iç açıortay , [AE ise dış açıortaydır.
 • Bir açıortayın üzerindeki bir noktanın açı kollarına olan uzaklığı eşittir.
 • Bir açıortay üzerinde alınan bir noktadan açı kollarına indirilen dikmelerin açı kollarını kestiği noktaların açının köşesine olan uzaklıkları eşittir.
 • üçgen açıortay
  Yukarıdaki [OD COB açısının açı ortayıdır.|FE| = |EG| ve |FO| = |OA|
 • Üçgenin iç açıortayları üçgenin iç bölgesinde kesişir.
 • Bir üçgende iki iç açıortayın oluşturduğu açının ölçüsü 90o den diğer köşedeki açının ölçüsünün yarısı kadar fazladır.
  üçgenin iki iç açıortayın oluşturduğu açı
  Yukarıdaki D açısının ölçüsü 90 + m(BAC) ÷ 2
 • Üçgende iki dış açıortayın oluşturduğu açının ölçüsü 90o den diğer köşedeki açının ölçüsünün yarısı kadar eksiktir.
  üçgenin iki dış açıortayın oluşturduğu açı
  Yukarıdaki D açısının ölçüsü 90 - m(BAC) ÷ 2
 • Bir üçgenin bir iç açıortay ve bir dış açıortayın oluşturduğu açının ölçüsü diğer köşedeki açının ölçüsünün yarısına eşittir.
  üçgenin bir iç açıortay ve bir dış açıortayın oluşturduğu açı
  Yukarıdaki E açısının ölçüsü m(BAC) ÷ 2
 • iç açıortay teoremi
  Yukarıdaki üçgende [AD] açıortay olmak üzere bc = mn eşitliğine iç açıortay teoremi denir.
 • dış açıortay teoremi
  Yukarıdaki üçgende [AD] dış açıortay olmak üzere cb = m+nn eşitliğine dış açıortay teoremi denir.

Üçgenin kenarortayları

 • Bir üçgende bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına , o kenara ait kenarortay denir.
 • İki kenarortayın kesiştiği noktada üçüncü kenarortay da geçer.
 • Kenarortaylar üçgen içinde kesişir.Kesiştikleri noktaya üçgenin ağırlık merkezi denir.
 • üçgenin ağırlık merkezi
  Yukarıdaki şekilde [AF] , [DC] ve [BE] kenarortaylarıdır.Bu yüzden |AG||GF| = |BG||GE| = |CG||GD|= 2 olur.
 • Bir üçgendeki iki kenarortayın uç noktalarını birleştiren doğru parçası üçüncü kenarortay üzerinde köşeden kenara doğru 3,1 ve 2 sayılarıyla orantılı parçalar ayırır.
 • üçgenin yardımcı elemanları
  Yukarıdaki şekilde [AF] , [DC] ve [BE] kenar ortay , [DE] iki kenarortay uç noktasını birleştiren doğru parçasıdır.Bu yüzden |AK| = 3k , |KG| = k ve |GF|= 2k olur.
 • Bir dik üçgende hipotenüse ( 90o açı köşesinin karşısındaki kenar ) ait kenar ortay hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir.

Üçgenin kenar orta dikmeleri

 • Bir doğru parçasına orta noktasında dik olan doğruya dikme denir.
 • Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerinde alınan herhangi bir nokta doğru parçası uç noktalarına eşit uzaklıktadır.
 • üçgenin kenar orta dikmeleri
  Yukarıdaki d doğrusu CD doğru parçasına dik , |CE| = |EC| ve A ∈ d , B ∈ d olduğundan |AC| = |AD| ve |BA| = |BD| olur.
 • Bir üçgenin orta dikmeleri bir noktada kesişir.

Üçgenin yükseklikleri

 • Bir üçgende bir köşeyi karşısındaki kenara veya kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına , o kenara ait yükseklik denir.
 • Bir üçgenin yükseklikleri veya yüksekliklerinin uzantıları bir noktada kesişir.Bu noktaya üçgenin diklik merkezi denir.
 • Diklik merkezi dar açılı üçgende üçgenin içindedir.
 • Diklik merkezi dik açılı üçgende dik köşededir.
 • Diklik merkezi geniş açılı üçgende üçgenin dışındadır..
 • İkizkenar üçgende eş olan kenarlara ait yüksekliklerin uzunlukları eşittir.
 • İkizkenar üçgende tabanda alınan bir noktadan eş kenarlara inilen dikmelerin uzunluklarının toplamı , eş olan kenarlara ait yüksekliğin uzunluğuna eşittir.
 • üçgenin yükseklikleri
  Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeninden D noktasından çizilen dikmelerin toplam uzunluğu ile AB veya BC kenar yüksekliklerinin uzunlukları aynıdır.AB nin yüksekliği BC , BC in ise AB dir.
 • Bir eşkenar üçgenin iç bölgesinde alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğinin uzunluğuna eşittir.