Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Dik üçgen ve trigonometri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru dik üçgen ve trigonometri testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru dik üçgen ve trigonometri testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [EF]⏊[EH] ve [EF]⏊[FG] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru dik üçgen ve trigonometri testi 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[AC] ,D ∈ [AC] , |AB|= 10 , |DB| = 234 , |CB|= 241 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru dik üçgen ve trigonometri testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[DC] ve [AC⏊[CB] , |DA|= 12 ve |AC|= 415 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru dik üçgen ve trigonometri testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , [BD]⏊[AC] , [GF⏊[FE] , F ∈ [BD] , |DE|= 5, |BC|= 20 ve |EC|= 11 ve |FD|= 35 olduğuna göre |AG| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir dik üçgenin bir dar açısının sinüsünün cosinüsüne oranı o açının ......
Yukarıdaki ifadede noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) tanjantıdır.B) kotanjantıdır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru dik üçgen ve trigonometri testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AB|= 12 , |BC|= 12 , |AD|= 3 , |DC|= 13 , |BD|= 89, m(B)= ⍺ ve (sin⍺ . cos⍺) = ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 0o < ⍺ < 90o olmak üzere cos⍺ = 1213 ve sin⍺cot⍺ = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (sin60o.cot60o) = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru dik üçgen ve trigonometri testi 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DF]⏊[EF] , m(E) = 60o olduğuna göre |EF| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru dik üçgen ve trigonometri testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki birim çemberde P(12,ab) olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0